Zorgverzekering vergelijken? 6 zaken waar je op moet letten!

Aangemaakt op in blog / algemeen

Ieder jaar rond deze tijd gaan miljoenen Nederlanders weer eens kijken naar hun zorg en de zorgverzekering die ze hebben. Een nieuwe zorgverzekering afsluiten is niet moeilijk; de juiste keuze maken is soms wat lastiger!

 

Er is veel aanbod in zorgverzekeringsland. Er zijn maar liefst 1300 opties waaruit je kan kiezen! Dat maakt het niet bepaald overzichtelijk. Het is dus goed om te weten wat belangrijk is voordat je verschillende zorgverzekeringen naast elkaar legt. Ook wanneer je tevreden bent over je huidige zorgverzekeraar doe je er goed aan om alle voorwaarden nog even te bekijken. Verzekeraars veranderen namelijk vaak hun prijzen en polisvoorwaarden in het nieuwe jaar.

 

1. De basisverzekering

De zorg in het basispakket van de verzekering is voor iedereen gelijk. De overheid bepaalt dat. Wat er in dit pakket zit, wijzigt wel ieder jaar. Het kan dus zijn dat voor zorg die eerst vanuit de basisverzekering werd vergoed, nu geen vergoeding meer gegeven wordt. (Zie voor de wijzigingen in 2017 de lijst onderaan dit artikel) Kijk dit dus goed na en kies eventueel voor een aanvullende dekking voor de zorg die je wel nodig hebt maar waarvoor geen basisdekking is.

 

Toch zijn er zijn in de basisverzekeringen wel wat keuzes te maken, zo kunt u kiezen voor meer service of meer zelf doen en heeft u de keuze tussen een natura en een restitutiepolis.

 • Bij de naturapolis betaalt uw zorgverzekeraar de kosten rechtstreeks aan de zorgverlener, dit scheelt u administratieve sores en u hoeft zelf niets voor te schieten.
 • Bij de naturapolis is uw keuzevrijheid echter beperkt. Uw zorgverzekeraar heeft dan namelijk contracten met zorgaanbieders waar u heen ‘moet’.
 • Bij een restitutiepolis heeft u dus meer keuzevrijheid; u schiet de nota hier vervolgens voor en deze declareert u bij uw verzekeraar. Bestaat er geen contract tussen uw verzekeraar en de zorgverlener, dan betaalt u vaak een deel van de kosten zelf.
 • Restitutiepolissen zijn vaak iets duurder, maar als u uw keuzevrijheid erg op prijs stelt, dan is dit de beste optie voor u.
 • Een derde vorm is de combinatiepolis. Bij dit type polis is er sprake van recht op zorg (natura) bij sommige zorgsoorten, en van recht op vergoeding van zorg (restitutie) bij andere.

 

2. Aanvullende verzekeringen

Naast de zorg in het basispakket kun je je via aanvullende dekkingen ook verzekeren voor extra zorg. Veel gekozen aanvullende dekkingen zijn bijvoorbeeld extra tandartszorg, brillen en lenzen, fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen. Hier hangt uiteraard een prijskaartje aan. Het is daarom slim om goed in te schatten welke zorg je in 2017 denkt nodig te hebben.

 • In sommige gevallen zal het goedkoper zijn om de extra zorgkosten zelf te bekostigen in plaats van hier extra premie voor te betalen.
 • U moet bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering nadenken over de risico’s die u wilt dragen, verwacht u hoge zorgkosten? En kunt u deze kosten in één keer ophoesten? De meeste verzekeraars dekken over het algemeen een maximumbedrag of een beperkt aantal behandelingen. Het zou voordeliger kunnen zijn zelf geld opzij te zetten; bijvoorbeeld als het gaat om kosten voor de tandarts of een nieuwe bril.
 • Voor een aanvullende verzekering geldt nooit eigen risico.
 • Sommige verzekeraars vragen voor sommige polissen een gezondheidsverklaring of medische verklaring en mogen u op basis daarvan afwijzen. Vraag daarom de nieuwe aanvullende verzekering ruim vóór 1 januari aan.
 • Je kunt een aanvullende verzekering ook bij een andere verzekeraar afsluiten. Je kunt zo bijvoorbeeld voor het basispakket bij Gouden Kruis verzekerd zijn en voor de aanvullende verzekering bij de Haarlemsche.
 • Schrijf kinderen in bij de partner met de beste (beste dekking, meest uitgebreide) verzekering. Kinderen zijn namelijk gratis meeverzekerd.

 

3. Vergelijking maken

Als je een goed beeld hebt van de zorgbehoefte kun je een vergelijking maken tussen de verschillende verzekeraars. Er zijn meerdere websites waar je ze langs de meetlat kunt leggen.

 • Het is verleidelijk om voor de goedkoopste te gaan, maar houd hierbij ook rekening met de randvoorwaarden.
 • Denk bijvoorbeeld aan hoe de verzekeraars worden beoordeeld op service en of er sprake is van vrijheid in ziekenhuiskeuze.

 

4. Eigen risico verhogen

Als je weinig medische zorg denkt nodig te hebben in het nieuwe jaar, kun je er voor kiezen om het eigen risico te verhogen. Je betaalt dan maandelijks minder premie. Wanneer je echter onverwachts meer zorg nodig hebt, zul je hier een hogere eigen bijdrage voor moeten betalen.

 • Het minimale eigen risico is door de overheid vastgesteld en zal in 2017 uitkomen op 385 euro. 

 

5. Collectieve verzekeringen

Dan zijn er ook nog de zogenaamde collectieve zorgverzekeringen, waarbij zorgverzekeraars korting geven aan groepen die als geheel een verzekering afsluiten.

 • Vaak gaat dit via werkgevers, maar ook via ledenverenigingen zoals bijvoorbeeld de ANWB, Makropashouders en vakbonden.
 • Daarnaast kun je ook via diverse websites een collectieve verzekering aangaan.

 

6. Wil je van zorgverzekeraar wisselen? Zeg je zorgverzekering op tijd op...

Je kan eenmaal per jaar van zorgverzekeraar veranderen. Je zegt dan je bestaande verzekering op vóór 1 januari 2017. Doet je niets, dan loopt je bestaande verzekering gewoon door.

...en sluit op tijd je nieuwe polis af

Zorg ervoor dat je vóór 1 februari 2017 een nieuwe basisverzekering hebt afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

 

Veel succes met het kiezen van je zorgverzekering! 

 

Zoals beloofd volgen hier nog de wijzigingen in de basisverzekering voor 2017:

 

Wijzigingen basisverzekering 2017

 • Plastische chirurgie met medische noodzaak: borstprothesen voor vrouwen zonder borstvormingen, ooglidcorrectie bij ernstige gezichtsbeperking en medisch noodzakelijke circumcisie zullen vergoed worden.
 • Fysiotherapiebehandelingen bij etalagebenen: volledige vergoeding van 37 fysiotherapiebehandelingen voor de behandeling van etalagebenen (claudicatio intermittens). In 2016 geldt vergoeding vanaf de 21e behandeling. 
 • Fronttandvervanging jongeren tot en met het 22e levensjaar: indien vóór het 18de levensjaar de snij- of hoektand niet is aangelegd of verloren is gegaan door een ongeval, heb je vanaf 2017 tot en met het 22e levensjaar recht op fronttandvervanging. In 2016 hebben enkel jongeren tot 18 jaar recht op deze behandeling.
 • Kortdurend verblijf in een zorginstelling: voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen (eerstelijns verblijf) valt kortdurend verblijf in een zorginstelling vanaf 2017 onder de basisverzekering.
 • Eigen bijdrage implantaatgedragen gebitsprothesen: per 2017 zal de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen gebitsprothese voor de onderkaak 10%, en voor de bovenkaak 8% van de kosten bedragen (tegenover een vaste eigen bijdrage van €125 in 2016). De eigen bijdrage van 25% voor een normale gebitsprothese blijft gehandhaafd.

Naast de definitieve toelatingen tot het basispakket, kan er ook worden gekozen om bepaalde behandelingen voorwaardelijk toe te laten.Voorwaardelijke toelating biedt patiënten de mogelijkheid om te kiezen voor veelbelovende zorg waarvan de effectiviteit nog niet voldoende wetenschappelijk is bewezen. Na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating wordt besloten of de behandeling definitief opgenomen wordt in het basispakket.

Voorwaardelijk toegelaten:

 • Darmbehandeling sacrale neuromodulatie: vanaf 1 oktober 2016 geldt er een vergoeding voor de sacrale neuromodulatie voor patiënten die geen baat meer hebben bij een reguliere behandeling. De toelating van de therapie geldt voor de duur van 4 jaar en 9 maanden.

Mirjam van Genugten

Mirjam is redacteur bij KiesvoorjeZorg en schrijft regelmatig over onderwerpen in de zorg of de maatschappij in het algemeen.

`