Hoe herken ik de signalen van een beroerte?

Aangemaakt op in zorgnieuws / algemeen

Ruim twee derde van de Nederlanders herkent de drie meest voorkomende signalen - mond, spraak, arm - van een beroerte niet. Daardoor wachten Nederlanders vaak te lang met hulp zoeken. Dat blijkt uit onderzoek van de Hartstichting. Hoogleraar Neurologie Karin Klijn herkent de geschetste problematiek: ‘Nog altijd slaan mensen bij de verdenking op een beroerte niet direct alarm, terwijl het cruciaal is dat behandeling zo spoedig mogelijk start om hersenbeschadiging te voorkomen’.

Een beroerte is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in ons land en één van de dodelijkste hart- en vaatziekten. Recent onderzoek van de Hartstichting onder ruim 1000 mensen toont aan dat de meeste mensen de drie meest voorkomende signalen van een beroerte niet herkennen. Slechts 31% van de respondenten zegt (spontaan) een beroerte te herkennen aan een scheve mond, spraakproblemen, en een verlamming van een arm. Dit percentage is nog lager bij respondenten die niet eerder (in hun omgeving) in aanraking zijn geweest met een beroerte (22%). Bovendien herkennen mannen de signalen minder vaak (25%) dan vrouwen (38%).

Alleen snel handelen voorkomt hersenbeschadiging

Het onderzoek laat ook zien dat het merendeel van de respondenten (88%) weet dat je 112 moet bellen bij vermoeden van een beroerte. Echter, omdat ze de signalen niet herkennen, wachten ze vaak te lang met het inschakelen van spoedeisende hulp. In plaats van direct 112 te bellen, belt 1 op de 5 respondenten (afhankelijk van de signalen) eerst de huisarts voor overleg. Door niet direct 112 te bellen, komen slachtoffers gemiddeld pas na zeven uur in het ziekenhuis.

Karin Klijn: 'Ik zie nog dagelijks mensen te laat in het ziekenhuis arriveren. Lang niet alle mensen herkennen signalen van een beroerte. Ook horen wij nog vaak dat mensen wel gemerkt hebben dat er iets aan de hand is, maar afwachten of de klachten misschien ook vanzelf overgaan. Bij een beroerte telt echter iedere minuut. Hoe sneller wij de behandeling kunnen starten en de aanvoer van bloed naar de hersenen wordt hersteld, hoe kleiner de kans is op blijvende hersenbeschadiging. Het is daarom belangrijk dat iedereen de signalen van een beroerte herkent en direct 112 belt.'

De drie belangrijkste signalen van beroerte zijn:

  • Scheve mond - Opeens hangt een mondhoek naar beneden.

  • Lamme arm - Plotseling is een arm verlamd.

  • Verwarde spraak - De persoon spreekt wartaal of komt niet meer uit zijn woorden.

  • Omvang problematiek in Nederland onderschat

  • Aandacht voor signalen van beroerte van levensbelang

De Hartstichting is een publiekscampagne gestart om ervoor te zorgen dat Nederlanders de drie meest voorkomende signalen van een beroerte herkennen (mond, spraak, arm) en direct 112 bellen. Om dit rijtje te kunnen onthouden, heeft de Hartstichting een nieuw geheugensteuntje geïntroduceerd: Mond, spraak, arm. Beroerte-alarm! Zo kunnen getuigen sneller alarm slaan, komen slachtoffers eerder in het ziekenhuis en kunnen we hersenbeschadiging zo veel mogelijk voorkomen.

 

 

Bron: Radboudumc

`