Ook Gezondheidsraad adviseert shot vitamine K

Aangemaakt op in zorgnieuws / algemeen
DEN HAAG - Ook de Gezondheidsraad adviseert nu om baby’s die borstvoeding gaan krijgen een injectie vitamine K direct na de geboorte te geven. 

 

Zuigelingen die borstvoeding krijgen nu ook al in de meeste gevallen vitamine K toegediend, maar dan via druppels. Baby's met een verstoorde vetopname nemen die minder goed op, waardoor de kans op een bloeding groter wordt. Dat kan leiden tot levenslange invaliditeit, schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan demissionair minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Door een injectie te geven moet ook die groep beter beschermd zijn, schrijft de Gezondheidsraad.

 

Uit recente gegevens blijkt dat de verhoging van de doses van druppels niet heeft geleid tot een daling van het aantal bloedingen bij deze risicogroep. Daarom heeft de Commissie Voeding van de Gezondheidsraad de stand van wetenschap over vitamine K opnieuw op een rij gezet en komt zij vervolgens met een nieuw advies. 

 

Nadeel van orale toediening is bovendien dat therapietrouw een belangrijke rol speelt en dat bijvoorbeeld diarree de opname van de vitamine kan verminderen. Omdat bij de geboorte niet te voorspellen is welke zuigelingen tot de risicogroep behoren, adviseert de commissie het beleid voor alle borstgevoede zuigelingen aan te passen. Zij adviseert over te gaan op eenmalige intramusculaire toediening van één milligram vitamine K vlak na de geboorte. Belangrijke overweging daarbij is dat van deze vorm van toediening bekend is dat hij ook goed werkt bij zuigelingen uit de risicogroep.

 

In andere landen is het al langer gebruikelijk om na de geboorte zo'n vitamineshot te geven. Kinderen met de zeldzame leveraandoening galgangatresie hebben daar veel minder vaak hersenbloedingen dan Nederlandse baby’s met die aandoening.

 

Henkjan Verkade, hoogleraar kindergeneeskunde bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, concludeerde een jaar geleden al dat het advies van de Gezondheidsraad ontoereikend was. De raad adviseerde eerder om baby's die borstvoeding krijgen dagelijks een kleine hoeveelheid vitamine K toe te dienen.

`