Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Werkgebied

Wij leveren onze diensten in de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde. Dat doen wij in onze locaties en bij cliënten thuis in de woonservicegebieden. Daarnaast bieden wij poliklinische zorg, behandeling en diverse dagactiviteiten. Totaaloplossing

Wij onderscheiden ons door onze specifieke kennis en expertise op het terrein van zorg en behandeling voor ouderen, chronisch zieken en revalidanten. Cliënten ontvangen van ons de beste totaaloplossing voor hun hulpvraag.Werkgever

Met meer dan duizend medewerkers zijn wij één van de grotere werkgevers in ons werkgebied. Wij willen een aantrekkelijk werkgever zijn en nemen in deze regio onze verantwoordelijkheid als het gaat om werkgelegenheid en opleiden.Maatschappelijk organisatie

Wij zien onszelf als een maatschappelijke organisatie die continu aandacht vestigt op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van een goede kwaliteit van zorg en diensten voor alle inwoners van het werkgebied. Dit betekent dat wij onze kennis en expertise inzetten om samen met regionale overheden en andere netwerkpartners oplossingen te zoeken voor maatschappelijke vraagstukken.Onze waarden

Wij zijn vriendelijk, respectvol en gastvrij. Wij zorgen ervoor dat cliënten en collega's zich thuis voelen binnen onze organisatie.

Wij hebben een passie voor zorg en voelen ons betrokken bij de cliënten, collega's en de organisatie.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor een optimale kwaliteit van zorg en dienstverlening. Wij beperken ons niet tot de grenzen van onze eigen functie.

Wij zijn professionals en ontwikkelen onze deskundigheid voortdurend en bieden daarmee een veilige omgeving voor de cliënten. 


Wat is onze visie:

Het is onze missie om samen kleur te geven aan waardevol leven.


Waardevol leven
Ieder mens leeft in verbinding met anderen en heeft daarbij recht op erkenning van zijn of haar unieke persoonlijkheid. Mensen ervaren geluk als zij van betekenis zijn en zelf kunnen bepalen hoe zij leven.

Kleur geven
Mensen organiseren waardevol leven binnen hun eigen sociale netwerk en voeren naar vermogen de regie. Samen zoeken mensen naar kleurrijke oplossingen voor zorg en welzijn. Zo nodig vullen de medewerkers van Coloriet de hulp van familie en mantelzorgers aan.

Samen
Samen creëren mensen een zinvol bestaan door elkaar te zien, te horen en te kennen. Daarbij hebben ze elkaar nodig op basis van gelijkwaardigheid: ouderen, jongeren, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.
​​​

Verzekeraars

Achmea

Meer over deze locatie:

Identiteit / geloof:

Algemeen