Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

De Baenje

De Baenje ligt vlakbij de markt en het stadspark van Sittard. Het werd in 1982 gebouwd op een stuk grond dat vroeger ‘de baenje’ werd genoemd: dit is dialect voor beemd of moeras. In een aantal verbouwingen zijn de hoofdingang, receptie en het restaurant geheel vernieuwd. De Baenje biedt twee soorten zorg: verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg.

Bij zorgcentrum de Baenje hoort ook locatie de Kollenberg.


Diverse zorgvormen

Het accent in de Baenje ligt op permanente bewoning. Ook zijn er nog andere zorgvormen mogelijk. Zo zijn er accommodaties beschikbaar voor tijdelijk verblijf. Deze accommodaties zijn onder meer bedoeld voor ouderen die na een ziekenhuisopname geen revalidatie nodig hebben, maar wel 24-uurs beschikbare zorg. Ook bieden wij gastvrij onderdak aan de ouderen die normaal door hun naasten worden ondersteund. Als deze mantelzorgers er voor een lang weekend of vakantie tussenuit gaan, is de Baenje een geschikt alternatief. Wij garanderen dan de benodigde zorg.


Zorgappartement

De Baenje verleent zorg aan cliënten in de Baenjehof en de appartementen aan het Hub Dassenplein. Maar ook bewoners van de appartementen in Odapark, Gelderhof, Kollenbergerhof en Putpoort kunnen gebruik maken van de zorg vanuit de Baenje. De bewoners wonen hier volledig zelfstandig maar kunnen, uitgaande van hun zorgindicatie, zorgafspraken maken met de zorgverleners van het team Extramurale zorg van de Baenje. Ook kunnen deze bewoners afspraken maken over het afnemen van diverse diensten.


Mobieltjes, een eigen internetcafé en yoga

De Baenje stimuleert en ondersteunt de bewoners hun eigen leven te (blijven) leiden, zoals zij dat gewend zijn. Dat betekent geen starre huisregels en geen standaard zorgverlening, maar gevoel voor de wensen en interesses van de individuele bewoner. Bewoners hebben verrassend vaak jonge interesses, een teken dat ze midden in de samenleving van nu staan. Mobieltjes, een eigen internetcafé en yoga: in de Baenje treft u het allemaal aan.

Wat is onze visie:

Zuyderland Zorg is een zorgbedrijf waar betrokken professionals ondernemend invulling geven aan de zorgbehoeften van de cliënten. De zorgverlening bestaat uit een persoonlijk en op elkaar afgestemd pakket van wonen, verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding/ondersteuning. De zorgvragen van de cliënten bewegen zich op een continuüm van huishoudelijke ondersteuning in de eigen woonomgeving tot en met intramuraal multidisciplinair verleende verpleging en behandeling en palliatieve zorg, in combinatie met service- en dienstverlening. Een adequate woonomgeving omvat daarbij een uitgekiende mix van wonen, zorg en welzijn.

Aangesloten bij

Keurmerken

Faciliteiten

Bibliotheek

Cafe

Eigen inrichting

Gebedsruimte

Huisdieren toegestaan

Internet

Kapsalon

Logeerruimte

Mogelijkheid inwonend partner

Pedicure

Post,- en pinfaciliteiten

Rokersruimte

Schoonheidssalon

Sportfaciliteiten

Televisie

Televisie op verblijf

Terras of balkon

Vervoersdienst

Was- en linnenverzorging

Wifi

Winkel

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

Eigen keuze in maaltijden

Keuze in tijd warm eten

Keuze plek om te eten

Keuzemenu

Restaurant

Restaurant ook voor bezoeker

Medische voorziening

Dementie alzheimer

Diëtist

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Geestelijke verzorgers

Logopedist

Ouderen geneeskundige

Psycholoog

Omgeving

Bos of park

Centrum

In het centrum

Openbaar vervoer

Parkeermogelijkheid

Winkels

Type zorg

Aanleunwoningen

Appartementen

Logeerhuis

Serviceflat

Thuiszorg

Verpleeghuis

Verzorgingshuis

Woonzorgcentrum

Verzekeraars

CZ

DSW

Menzis

VGZ

Zilveren Kruis Achmea

Meer over deze locatie:

Aantal plaatsen algemeen:

202

Aantal plaatsen langdurig verblijf:

202

Aantal plaatsen palliatieve verblijf:

0

Aantal plaatsen revalidatiezorg:

0

Aantal plaatsen tijdelijke opname:

9

Identiteit / geloof:

Algemeen Christelijk

Leefstijl:

Gemeenschaps karakter, Huiselijk, Respect voor privacy, Respect voor individu

Soort zorg:

Langdurig verblijf, Tijdelijke opname

Vrijwilligersinzet:

Vrijwilligers bieden opvang, begeleiding en extra service aan cliënten en hun familie. Daarmee helpen zij het verblijf in het zorgcentrum aangenamer te maken. Als vrijwilliger bieden zij een belangrijke aanvulling op de professionele zorg.

Woonvoorziening:

1-prs kmr eigen badkamer, 1-prs appartement

Adres en contact