Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Waarom kiest u voor ons?
Ons team van fysiotherapeuten heeft ervaring en expertise op het gebied van fysiotherapie in de ouderenzorg en is gespecialiseerd in de behandeling van cliënten die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. U kunt hierbij denken aan ouderen die een beperking ervaren als gevolg van een neurologische aandoening (bijv. beroerte, de ziekte van Parkinson) of orthopedische aandoeningen (bijv. aan heup of knie). Daarnaast werken wij nauw samen met andere disciplines, zoals ergotherapie en logopedie. Door een snelle afstemming tussen de disciplines kunnen we gezamenlijk aan uw hulpvraag werken.

Wat doet de fysiotherapeut?
De fysiotherapeut legt de bewegings(on)mogelijkheden van de cliënt vast. Naast het zoeken van oorzaken voor lichamelijke klachten en de behandeling ervan, schenkt de fysiotherapeut veel aandacht aan preventie, advies en begeleiding.

De fysiotherapeut begint met een intakegesprek waarin de klachten en hulpvraag worden besproken. Daarna volgt een onderzoek. Tot slot wordt er in overleg met de cliënt een behandelplan opgesteld en kan de behandeling starten.

Wat is het effect van fysiotherapie?
Vroegtijdige inschakeling van een fysiotherapeut maakt het mogelijk dat (oudere) mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast verlicht fysiotherapie de pijnklachten van cliënten.

Zorggroep Maas & Waal biedt fysiotherapie thuis
In de praktijk blijkt dat er behoefte is aan fysiotherapie bij mensen thuis. Dit is voor ons een reden om naar u toe te komen. Zorggroep Maas & Waal biedt eerstelijns fysiotherapie aan huis en op twee locaties binnen het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen.
De vergoeding voor fysiotherapie is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket.

Wat kunt u van onze fysiotherapeut verwachten?
- Diagnostiek en behandeling m.b.t. bewegingsapparaat
- Adviseren en begeleiden van cliënt, gezinsleden en/of mantelzorgers;

- Preventie, zoals bijvoorbeeld valpreventie
- Het leren omgaan met beperkingen en/of hulpmiddelen.

Welke diensten biedt zorggroep Maas & Waal nog meer?
- Ergotherapie aan huis
- Logopedie aan huis
- Consult en advisering door de specialist ouderengeneeskunde
- Advisering multidisciplinair behandelplan
- Zorg, verpleging, begeleiding en behandeling
- Huishoudelijke hulp
- Personenalarmering
- Dagactiviteiten en dagverpleging
- Wonen met zorg (kleinschalig wonen, revalidatie, langdurige zorg)

Wat is onze missie:

Zorggroep Maas & Waal wil kwaliteit toevoegen aan het leven van cliënten en hun naasten door zorg en service te bieden die beantwoorden aan hun individuele behoeften en omstandigheden.

Wat is onze visie:

Voor zorggroep Maas & Waal spreekt het vanzelf dat haar cliënten zo lang en zelfstandig mogelijk het leven willen leiden zoals zij wensen, in hun eigen vertrouwde omgeving.Als dit door ziekte of omstandigheden niet (meer) mogelijk is, kan de cliënt rekenen op steun van de mensen van zorggroep Maas & Waal. De cliënt mag hierbij verwachten:- respect voor zijn/haar waarden, levensstijl, mogelijkheden en beperkingen- zekerheid van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats- nabijheid van betrokken medewerkers en vertrouwde voorzieningen. Wilt u meer weten hoe zorggroep Maas & Waal invulling geeft aan haar visie bekijk dan onze populaire jaarverslagen, die te downloaden zijn op onze website, waarin we in beeld en met tekst u meenemen in de praktijk van alle dag.

Faciliteiten

Behandeling aan huis

Fitness- en cardioapparatuur

Gratis spreekuur

Mindervalidentoilet

Wachtkamer met receptie

Klachtbehandeling

Algemeen fysiotherapeut

Chronische zorg

Diëtist

Ergotherapeut

Geriatriefysiotherapie

Haptotherapie

Hydrotherapie

Oedeemtherapeut

Oefentherapie

Orthopedie

Pre- en postoperatieve fysiotherapie

Revalidatie

Revalidatiegeneeskunde

Rugtraining

Omgeving

Centrum

In het centrum

Openbaar vervoer

Parkeermogelijkheid

Winkels

Ons team

Teamlid foto

Peter Louter

Adres en contact

Openingstijden

Maandag: -Volgens afspraak

Dinsdag: -Volgens afspraak

Woensdag: -Volgens afspraak

Donderdag: -Volgens afspraak

Vrijdag: -Volgens afspraak