Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Bij Maasduinen werken goed opgeleide en gemotiveerde mensen. Zij staan garant voor de deskundige zorg die u eventueel nodig hebt. Zowel de zorgappartementen als de aanleunwoningen zijn voorzien van een alarmsysteem. Dit verzekert u 24 uur per dag van zorg.

De kleinschalige woonvormen van Rosagaerde bieden plaats aan ouderen met dementie. Samen met 7 bewoners en een woonbegeleider worden alle dagelijkse bezigheden uitgevoerd. We geven invulling aan het streven dat clienten zo veel mogelijk zichzelf kunnen zijn en blijven.

Als een van de weinige organisaties in ons werkgebied hebben wij drie verpleegkundig specialisten in dienst. Zij werken in nauwe samenwerking met de Specialisten Ouderen Geneeskunde.

Wat is onze visie:

Bij Rosagaerde ligt de nadruk op prettig kleinschalig wonen. Een prettige, huiselijke sfeer en een sterke betrokkenheid van de medewerkers dragen er aan bij dat u zich snel bij Rosagaerde thuis voelt.
Het uitgangspunt van de geboden zorg is de eigen identiteit van de bewoner. Wij respecteren uw privacy en de keuzes die u maakt. Dit respect voor elkaar en de wijze waarop iedere bewoner zijn eigen leven invult, bepalen de sfeer en de onderlinge contacten.

Aangesloten bij

Faciliteiten

Bibliotheek

Eigen inrichting

Huisdieren toegestaan

Kapsalon

Rokersruimte

Sportfaciliteiten

Vervoersdienst

Was- en linnenverzorging

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

Eigen keuze in maaltijden

Keuze in tijd warm eten

Keuze plek om te eten

Keuzemenu

Medische voorziening

Dementie alzheimer

Diƫtist

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Geestelijke verzorgers

Logopedist

Ouderen geneeskundige

Psycholoog

Omgeving

Bos of park

Openbaar vervoer

Type zorg

Verzorgingshuis

Woonzorgcentrum

Verzekeraars

CZ

VGZ

Meer over deze locatie:

Aantal plaatsen algemeen:

28

Aantal plaatsen langdurig verblijf:

28

Aantal plaatsen palliatieve verblijf:

0

Aantal plaatsen revalidatiezorg:

0

Aantal plaatsen tijdelijke opname:

0

Identiteit / geloof:

Algemeen

Leefstijl:

Huiselijk, Respect voor privacy, Respect voor individu, Kleinschalig wonen

Soort zorg:

Langdurig verblijf

Vrijwilligersinzet:

Vrijwilligers vervullen een onmisbare rol bij Maasduinen. Op stichtingsniveau zijn er ruim 350 vrijwilligers actief. Zij nemen taken op zich waar het verzorgende personeel vaak niet aan toekomt. Zo dragen ze vooral bij aan het welzijn van onze cliënten. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar 'warme' mensen die zich met hart en ziel willen inzetten voor onze cliënten.
Vrijwilliger leveren een waardevolle bijdrage aan de zorg- en dienstverlening van MaasDuinen. Alleen al door 'er te zijn' kleuren ze de dag in het leven van onze cliënten. Op allerlei gebied worden onze vrijwilligers ingezet. Enkele voorbeelden:

  • assistentie bij creatieve, educatieve en recreatieve activiteiten;
  • gastvrouw of gastheer in de zaal;
  • activiteiten in de ‘huiskamer';
  • bezoeken van cliënten;
  • ondersteuning bij de maaltijden in de restaurants;
  • werkzaamheden in het winkeltje;
  • begeleiding van de cliënten bij de kerkgang, uitstapjes, fietsen of wandelen.

Woonvoorziening:

Kleinschalig (6-8 pers.)

Adres en contact