Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

GRZ is multidisciplinaire zorg (zorg door verschillende zorgverleners) voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een operatie of functionele achteruitgang. De zorg richt zich op verwacht herstel van functioneren en participatie en een terugkeer naar de oude woonsituatie.

 

Parkstaete

Parkstaete, bij het Albert Schweitzer ziekenhuis, is er voor tijdelijk verblijf na ontslag uit het ziekenhuis. Op deze locatie wordt altijd gewerkt aan terugkeer naar de oude woonsituatie. Op de 3e etage wordt eerste lijns verblijf (ELV) zorg geleverd en op de 4e etage geriatrische revalidatie zorg (GRZ).

 

De zorg in Parkstaete is gericht op (kwetsbare) ouderen die door bijvoorbeeld meerdere lichamelijke en geestelijke problemen, een verminderde belastbaarheid of weinig draagkracht van mantelzorg,  tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. De afgebakende behandeldoelen richten zich op het opheffen van de functionele beperkingen, zodat zelfstandig wonen weer mogelijk wordt. Dit doen wij samen met u door instructie en training van die vaardigheden die nodig zijn voor uw herstel.

 

GRZ coördinator

Onze GRZ coördinator bezoekt  u in het ziekenhuis om te beoordelen of de revalidatiezorg passend is voor u, kijkt naar uw aandoening, maar ook naar uw motivatie en belastbaarheid.

 

Ons multidisciplinaire team staat voor u klaar. Dit team bestaat uit:

-           Zorgcoördinatoren, verzorgenden en verpleegkundigen

-           Specialist ouderengeneeskunde

-           Fysiotherapeut

-           Ergotherapeut

-           Logopedist

-           Diëtist

-           Psycholoog

-           Geestelijk verzorger

 

Kosten

De Geriatrische Revalidatiezorg is onderdeel van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s)

en valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit houdt in dat uw zorgverzekering de kosten vergoed. Afhankelijk van de polisvoorwaarden en uw eigen risico kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen.

 

Zorgcoördinator

Tijdens uw verblijf is een zorgcoördinator uw aanspreekpunt voor u en uw familie/naasten. Bij het opnamegesprek krijgt u te horen wie uw zorgcoördinator is.

 

Behandelplan

Het behandelteam en de zorgverleners stellen, in samenspraak met u, een persoonlijk behandelplan op. Binnen 10 werkdagen vanaf de opnamedatum wordt een datum voor een behandelplanbespreking met u gepland waarbij dit plan besproken en ondertekend wordt. Ook wordt dan de te verwachten ontslagdatum aan u verteld.

 

In het behandelplan wordt de zorg en behandeling beschreven die voor u nodig is, afgestemd op uw doel van opname. In een multidisciplinairoverleg (MDO) wordt uw behandelplan besproken en stemmen het behandelteam en de zorgverleners hun zorg en/ of behandeling met elkaar af. Vooraf en nadien wordt het MDO met u besproken door uw zorgcoördinator. De afspraken en adviezen voortkomend uit het MDO worden verwerkt in het behandelplan en aan u uitgereikt ter ondertekening. Mocht u op- en/of aanmerkingen hebben dan kunt u dit uiteraard met uw zorgcoördinator bespreken.

U ontvangt altijd een kopie van het door u ondertekende behandelplan.

 

Behandeling

Op basis van uw behandelplan krijgt u een individueel dagprogramma, waarbij het behandelteam en de zorgverleners u ondersteunen. Dit dagprogramma wordt aan het begin van iedere week aan u uitgereikt.

De intensiteit van de behandeling wordt afgestemd op uw mogelijkheden en individuele zorgvraag.

 

Naast individuele therapie is ook groepstherapie een onderdeel van uw programma.

De therapieën van uw behandelplan zijn verspreid over de dag en sluiten aan bij dagelijkse situaties en op uw eigen revalidatiedoelen en mogelijkheden. Dit betekent dat niet alle revalidanten alle trainingen en groepen bezoeken. Het behandelteam adviseert u welke groepen het beste in uw revalidatieprogramma passen.

 

Ontslag

Voor de ontslagdatum is bereikt, kijkt de ergotherapeut, indien nodig, naar uw woonomgeving. Als uw woonomgeving geschikt of tijdelijk geschikt gemaakt is en uw gestelde doelen zijn behaald, gaat u terug naar uw oude woonsituatie. Uw zorgcoördinator kijkt samen met u naar het vervolgproces. Er worden afspraken gemaakt over eventuele nazorg, controle, verdere revalidatie of eerstelijnsbehandeling.

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat we samen met u vaststellen dat het echt

niet meer lukt om naar huis te gaan. Met u kijken we dan of u kunt verhuizen naar een

woonzorgcentrum of naar een verblijfsafdeling van een behandelcentrum.

Wat is onze visie:

 

Onze missie is cliënten en hun naasten te ondersteunen op hartverwarmende en bekwame wijze in hun leven met dementie (ook op jonge leeftijd), Korsakov en (geronto)psychiatrische problemen. Wij streven er naar ons te ontwikkelen tot hét expertisecentrum voor dementie, Korsakov en (geronto)psychiatrie in Dordrecht en omstreken. Wij ontwikkelen en verbeteren ons voortdurend en zoeken daarbij actief naar samenwerking met cliënten/familie en anderen/andere sectoren.
Wij stellen kwaliteit van leven voorop; zorg en behandeling zijn ondersteunend. De kernwaarden Respectvol, Betrouwbaar, Hartverwarmend, Bekwaam en Gastvrij zijn hierin leidend voor ons zorghart.

Behandellocatie

Aan huis

> 80% keert naar huis terug

Ja

Verzekeraars

Achmea

Aevitae

Amersfoortse

AnderZorg

ASR

Avéro Achmea

Azivo

AZVZ

Besured

Bewuzt

C4Me

CZ

CZdirect

De Friesland Zorgverzekeraar

De Goudse

Delta Lloyd

Ditzo

DSW

Energiek

ENO

FBTO

HEMA

Hollandzorg

IAK

Ik! zorgverzekering

Interpolis

IZA

IZA Cura

IZZ

Kiemer

Menzis

National Academic

Nedasco

OHRA

ONVZ

OZF Achmea

Plus

PMA zorgverzekering

PNOzorg

Pro Life

Promovendum

PZP

Salland

Select & GO

Stad Holland

TakeCareNow!

Turien & Co

UnitedConsumers

Univé

Univé Zekur

Univé Zorgsaam

VGZ

VvAA

YouCare

Zilveren Kruis Achmea

Zorg en Zekerheid

Zorgverzekeraar UMC

Adres en contact