Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

In het Transitorium (onderdeel van Vivium Naarderheem) vindt u alle disciplines onder één dak: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, de diëtiek, maatschappelijk werk en psychologie. 

Uw herstel en eigen regie krijgen bij ons de hoogste prioriteit. Naast deskundig advies en intensieve behandeling wordt u gestimuleerd om ook zélf, buiten de therapie-uren, te oefenen. Waar mogelijk worden ook uw naasten bij uw revalidatie betrokken. Op die manier kunt u zo snel mogelijk weer uw vertrouwde leven oppakken. Zo nodig kunt u dan vanuit huis regelmatig naar Naarderheem komen voor therapie.

Binnen het Universitair Netwerk Ouderen werken we nauw met de Vrije Universiteit. Zo kunnen we wetenschappelijke inzichten op het gebied van geriatrische revalidatiezorg snel gebruiken in onze adviezen en behandelprogramma’s.

We vinden het belangrijk dat u zich welkom en op uw gemak voelt. Een goede ambiance, diverse activiteiten en een lekkere, gezonde maaltijd van onze ambachtelijke keuken horen daar bij. Het Transitorium kent geen bezoektijden. Bezoekers worden wel verzocht rekening te houden met rust- en therapietijden.

Wat is onze visie:

In het Transitorium wordt complexe 24-uurs zorg met revalidatie gegeven. De basis voor optimale revalidatie wordt gelegd door zo goed mogelijke communicatie tussen u en het behandelteam. Zo kunnen we het revalidatieprogramma optimaal afstemmen op uw revalidatiedoelen en mogelijkheden. Door steeds in overleg met u haalbare doelen vast te stellen blijft u tijdens uw revalidatie gemotiveerd.

Behandellocatie

Aan huis

Poliklinisch

> 80% keert naar huis terug

Ja

Revalidatiegroepen

Amputatie (42 dagen opnameduur gemiddeld)

Cva (35,7 dagen opnameduur gemiddeld)

Electieve orthopedie (30 dagen opnameduur gemiddeld)

Overige aandoeningen (35 dagen opnameduur gemiddeld)

Trauma (42 dagen opnameduur gemiddeld)

Verzekeraars

Achmea

Adres en contact