Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Onze Stichting is een non - profit zorgorganisatie ontstaanvanuit de Congregatie. Wij verlenen hulp in de geïndiceerde en nietgeïndiceerde zorg en stellen ons als doel, elke zorgvrager tehelpen. Stichting Katharina Kasper richt zich op de volgende doelgroepen: Ouderen,kinderen en jeugdigen, mensen met een psychiatrische problematiek, mensen meteen beperking, en mensen met sociaal-maatschappelijke problemen.


Wat is onze missie:

Streven: iedere zorgvrager handvaten te gevenwaarmee deze de zelfredzaamheid kan blijven bevorderen. Samen met de zorgvragerwordt een gepast aanbod gedaan gericht op de wensen en behoeften van de cliënt.

Wat is onze visie:

Bij de Stichting staat voorop mensen in nood te helpenen waar mogelijk hun zelfredzaamheid te bevorderen. Dit doet zij metnaastenliefde, zoals haar stichteres geïnspireerd vanuit het katholieke geloof,door op te komen voor de zwakkeren in onze omgeving en dat in de toekomst teblijven doen. Wij verlenen hulp aan mensen met een lichamelijke,geestelijke en psychiatrische zorgvraag. Wij zetten in op kwalitatieve enkwantitatieve dienstverlening. Kleinschalig denken georiënteerd  op debehoefte, leidt tot laagdrempelige zorgconcepten waar informele en formele zorgsamenkomen.

Keurmerken

Type zorg

Ambulante Zorg

Thuiszorgbegeleiding

Adres en contact