Faciliteiten

Gebedsruimte

Gelooffaciliteiten

Kerkdiensten

Medische voorziening

Geestelijke verzorgers

Omgeving

Openbaar vervoer

Parkeermogelijkheid

Rustige omgeving

Type zorg

Kleinschalig wonen

Woonzorgcentrum

Adres en contact