Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

 1. Het zorgcentrum Aleida Kramer gaat uit van de werkmethodiek Belevingsgericht zorgen. Dat wil zeggen dat de medewerkers van het zorgcentrum uit gaan van het feit dat in veel gevallen bewoners/clienten zich niet meer kunnen verplaatsen in de huidige tijd en belevingswereld. De medewerkers trachten dan ook in het aanbod van zorg en aandacht, zich te verplaatsen in de belevingswereld van de bewoner/client.
 2. Het zorgcentrum heeft hoog in het vaandel staan de huishoudelijkje aspecten die passen binnen de beleving van de client. Met name ook het zelf koken van maaltijden op de afdelingen wordt sterk gepromoot. Elke huiskamer beschikt derhalve over een eigen kookgelegenheid.
 3. Het zorgcentrum Aleida kramer pretendeert een innovatief zorgcentrum te zijn, die niet schuwt nieuwe (landelijke) ontwikkelingen te onderzoeken en binnen haar muren in te voeren. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn, het binnen de organisatie introduceren van een Clown voor dementerenden. Deze Clown Fleur zet zich gedurende meerdere uren in voor het leggen van contacten op meestal non-verbale wijze met de dieper dementerende oudere.
 4. Eens per 2 jaar wordt er Saxenburgh Groep Care breed, een bootreis met de Prins Willem Alexander georganiseerd. 50 Clienten kunnen dan gedurende een week genieten van een boottocht door Nederland of zoals gepland staat voor het jaar 2010 door Duitsland.   

 

Wat is onze visie:

Missie

Als onderdeel van de zorgketen leveren wij op doelmatige wijze een kwalitatief hoogwaardig pakket van producten en diensten, gericht op welzijn, wonen en zorg. Onze producten en diensten zijn afgestemd op de behoeften van de inwoners van ons verzorgingsgebied. Hierbij nemen basisziekenhuiszorg en ouderenzorg de belangrijkste plaats in.

Motto: Zorg dichterbij beter
 

Visie

Om onze missie te verwezenlijken willen wij de belangrijkste zorgaanbieder zijn in de gemeenten Coevorden, Ommen en Hardenberg. Dit willen we bereiken door:

 • Op een klantgerichte wijze te werken. Hierbij houden we rekening met de individualiteit, zelfstandigheid en levensovertuiging van onze patiënten/cliënten en spelen aandacht, respect en betrouwbaarheid een belangrijke rol.
 • Kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren met onze goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers.
 • Een gezonde financiële bedrijfsvoering te realiseren waarbij we rekening houden met / inspelen op een steeds veranderende omgeving, zodat we onze continuïteit op lange termijn kunnen waarborgen.
 • Zelf te innoveren, innovaties te ondersteunen en samenwerkingsverbanden aan te gaan die de zorgketen versterken.
 • Het bieden van huisvesting die voldoet aan de verwachtingen van onze klanten en het hoge ambitieniveau van onze organisatie.

Bovendien:
gaan wij ons richten op een aantal kernwaarden (speerpunten) die prominent naar voren moeten komen, te weten:

 • Persoonlijk (beleving, stijl en inhoud, menselijk, zichtbaar, gastvrij)
 • Dichtbij (fysiek dichtbij: zorg aan huis, poliklinieken, verzorgingshuizen)  
 • Kwaliteit (certificering, veiligheid; inhoudelijk toetsbare normen en criteria)
 • Innovatie & ondernemerschap (nieuwe werkwijzen, commerciële zorg)

Faciliteiten

Bibliotheek

Eigen inrichting

Internet op verblijf

Kapsalon

Logeerruimte

Pedicure

Sportfaciliteiten

Terras of balkon

Vervoersdienst

Was- en linnenverzorging

Winkel

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

Keuzemenu

Keuze plek om te eten

Medische voorziening

Dementie alzheimer

Diƫtist

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Logopedist

Ouderen geneeskundige

Palliatieve terminalezorg

Psycholoog

Reuma

Omgeving

Bos of park

Centrum

Parkeermogelijkheid

Woonwijk

Type zorg

Verpleeghuis

Woonzorgcentrum

Meer over deze locatie:

Aantal plaatsen algemeen:

95

Adres en contact