Terug

Aangesloten bij

Faciliteiten

Bibliotheek

Boodschappendienst

Buitenplaats

Cafe

Eigen inrichting

Gratis parkeren

Internet

Internet op verblijf

Kapsalon

Kerkdiensten

Maaltijdenservice op verblijf

Mogelijkheid inwonend partner

Parkeermogelijkheden

Rokersruimte

Televisie

Televisie op verblijf

Terras of balkon

Was- en linnenverzorging

Wifi

Wifi op kamer

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

Eigen keuze in maaltijden

Keuze in tijd warm eten

Keuze plek om te eten

Restaurant

Restaurant ook voor bezoeker

Medische voorziening

Audiciën

Dementie alzheimer

Diabetesverpleegkundige

Diëtist

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Geestelijke verzorgers

Logopedist

Opticien

Ouderen geneeskundige

Palliatieve terminalezorg

Tandarts

Omgeving

Centrum

In het centrum

Openbaar vervoer

Parkeermogelijkheid

Rustige omgeving

Winkels

Woonwijk

Type zorg

Appartementen

Dagbehandeling

Kleinschalig wonen

Overbruggingslocatie

Serviceflat

Thuiszorg

Verpleeg- en behandelcentrum

Verpleeghuis

Wooncomplex

Zelfstandig wonen