Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Binnen Verpleeghuis Boswijk streven wij naar levenscontinuïteit (aansluiten bij wat de cliënt gewend is) en het vervullen van wensen en behoeften van de cliënt met PG-problematiek. Wij gaan daarbij uit van de behoeften aan: Individuele vrijheid - Houvast, herkenbaarheid, overzichtelijkheid en huiselijkheid - Veiligheid, nabijheid, vertrouwdheid.

Boswijk is een sfeervol huis. Het straalt gemoedelijkheid en gezelligheid uit en de contacten zijn informeer. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het leven dat de bewoner gewend was heeft Boswijk leefsfeergroepen ingericht. In de leefsfeerfilosofie spelen inrichting, gebruiken en gewoonten uit het leven van de bewoners een grote rol.

Aansluitend op het gedachtegoed leefsferen, kent Boswijk een rijk verenigingsleven. De verenigingen vormen een zo breed mogelijke afspiegeling van hetgeen we in de maatschappij tegenkomen. Op deze manier kunnen de bewoners binnen Boswijk hun hobby of interesse voortzetten of opnieuw oppakken. De interesse, de behoefte en de mogelijkheden vormen daarbij steeds het uitgangspunt.

Zie voor meer informatie ook www.bouwmeeaanboswijk.nl of www.boswijk.vanneynselgroep.nl.

Wat is onze visie:

Wanneer u niet langer thuis kunt wonen omdat u verzorging nodig heeft, is dat vaak al vervelend genoeg. Juist dan is het belangrijk dat u in een omgeving terechtkomt waar u zich zo ‘thuis’ mogelijk voelt. De Van Neynselgroep spant zich in om juist dit voor u te realiseren: een prettige woonomgeving met ondersteuning, begeleiding en behandeling zoals u dat wenst.

Wij hebben onszelf als doel gesteld om te luisteren naar de wensen en behoeften van onze cliënt en nemen deze als uitgangspunt bij het samenstellen van uw zorgarrangement.

U vormt steeds het uitgangspunt van waaruit WIJ zorg en diensten verlenen. Samen met uw familie en mantelzorgers willen wij ervoor zorgen, dat u uw leven zoveel mogelijk volgens uw eigen voorkeur, wensen en mogelijkheden kunt blijven leven. U heeft daarom invloed op de zorg en diensten die u ontvangt en daarmee ook op de kwaliteit van uw leven of functioneren. Op basis van gelijkwaardigheid maken wij samen met u afspraken over te verlenen zorg en diensten.

Keurmerken

Faciliteiten

Cafe

Eigen inrichting

Kapsalon

Logeerruimte

Pedicure

Rokersruimte

Schoonheidssalon

Terras of balkon

Was- en linnenverzorging

Winkel

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

Keuzemenu

Medische voorziening

Dementie alzheimer

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Geestelijke verzorgers

Logopedist

Ouderen geneeskundige

Psycholoog

Omgeving

Openbaar vervoer

Parkeermogelijkheid

Rustige omgeving

Type zorg

Geriatrisch centrum

Groepswoningen

Kleinschalig wonen

Verpleeg- en behandelcentrum

Verpleeghuis

Verzekeraars

Achmea

Aevitae

Amersfoortse

AnderZorg

ASR

Avéro Achmea

Azivo

AZVZ

Besured

Bewuzt

C4Me

CZ

CZdirect

De Friesland Zorgverzekeraar

De Goudse

Delta Lloyd

Ditzo

DSW

Energiek

ENO

FBTO

HEMA

Hollandzorg

IAK

Ik! zorgverzekering

Interpolis

IZA

IZA Cura

IZZ

Kiemer

Menzis

National Academic

Nedasco

OHRA

ONVZ

OZF Achmea

Plus

PMA zorgverzekering

PNOzorg

Pro Life

Promovendum

PZP

Salland

Select & GO

Stad Holland

TakeCareNow!

Turien & Co

UnitedConsumers

Univé

Univé Zekur

Univé Zorgsaam

VGZ

VvAA

YouCare

Zilveren Kruis Achmea

Zorg en Zekerheid

Zorgverzekeraar UMC

Meer over deze locatie:

Aantal plaatsen algemeen:

120

Aantal plaatsen langdurig verblijf:

120

Aantal plaatsen palliatieve verblijf:

0

Aantal plaatsen revalidatiezorg:

0

Aantal plaatsen tijdelijke opname:

2

Identiteit / geloof:

Algemeen

Leefstijl:

Huiselijk, Respect voor privacy, Respect voor individu, Gemeenschaps karakter, Betrokken, Muzikaal, Natuurliefhebbers, Kleinschalig wonen, Boswijk heeft 5 verschillende leefsferen. We kijken goed naar het sociale milieu dat de bewoner gewend is.

Soort zorg:

Langdurig verblijf

Vrijwilligersinzet:

Naast de dagelijkse zorg zijn er op Boswijk allerlei activiteiten in de woon-/leefsfeergroepen. Dit zijn activiteiten zoals de krant lezen, muziek luisteren, wandelen, gezelschapspelen, bakken, kaarten e.d. Het zijn bezigheden die in elke thuissituatie plaatsvinden. Ook zijn er algemene activiteiten waarbij bewoners van verschillende leefsfeergroepen elkaar ontmoeten. Wij noemen dit verenigingen. Het zijn verenigingen op het gebied van cultuur, sport, muziek en ontspanning.

Ondersteuning van de activiteiten in de woningen en bij de verenigingen door vrijwilligers is zeer belangrijk. Bewoners van Boswijk hebben hulp of begeleiding nodig bij de oriëntatie in de wereld. Dat betekent o.a. hulp bij lezen, zingen, gesprek etc. Vrijwilligers kunnen samen met een beroepskracht - die verantwoordelijk is voor de activiteit of vereniging - de bewoners prettige momenten laten beleven. Sommige taken worden zelfstandig uitgevoerd.

Woonvoorziening:

1-prs kamer

Adres en contact