Naar de zoekpagina

Faciliteiten

Cafe

Eigen inrichting

Internet op verblijf

Kapsalon

Logeerruimte

Pedicure

Rokersruimte

Sportfaciliteiten

Vervoersdienst

Was- en linnenverzorging

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

Keuzemenu

Keuze plek om te eten

Restaurant

Restaurant ook voor bezoeker

Medische voorziening

Dementie alzheimer

Diƫtist

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Geestelijke verzorgers

Logopedist

Ouderen geneeskundige

Psycholoog

Omgeving

Bos of park

Type zorg

Geriatrisch centrum

Verpleeghuis

Adres en contact