Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Kenmerkend voor Het Laar zijn de bijzondere sociaalculturele activiteiten. Daarnaast beschikt Het Laar over ruime verpleeghuisappartementen die zich ook goed lenen voor het huisvesten en verzorgen van echtparen. In Het Laar wordt dagvers gekookt. Dit maakt dat de maaltijden elk jaar een hoge waardering krijgen van onze bewoners. Er heerst geen instellingsklimaat.

Naast 100 verpleeghuisplaatsen (elke bewoner beschikt over een eigen appartement) exploiteert Het Laar 118 verzorgingshuisplaatsen en ongeveer 100 huurappartementen. Ons uitgebreide aanbod van zorg- en dienstverlening, variërend van een steun in de rug tot en met verpleeghuiszorg, voorziet in een grote behoefte en voorkomt in veel gevallen een belastende verhuizing naar een locatie elders.

Het Laar levert ook wijkverpleging en eerstelijnsverblijf aan ouderen in de wijk en heeft de beschikking over een dagopvang. Daarnaast biedt Het Laar het product 'Volledig Pakket Thuis' en 'Modulair Pakket Thuis'.

Wat is onze visie:

Veilig en comfortabel wonen in een prettige omgeving vormt het uitgangspunt. Het Laar  levert diverse hotelmatige (comfort)diensten die het leven aangenaam maken. Voorbeelden hiervan zijn de hoogwaardige en dagverse maaltijden en de vele services in en rondom het eigen appartement. Daarnaast is de beschikbaarheid van professionele zorg- en dienstverlening belangrijk voor het ontvangen van verantwoorde zorg en behandeling.

Bewoners kunnen in Het Laar hun vertrouwde woon- en leefstijl voortzetten. Privacy is een belangrijk goed evenals de vrijheid om zelfstandig invulling te geven aan het eigen leven (eigen regie). In de persoonsgerichte zorg- en dienstverlening wordt aangesloten op de mogelijkheden en de behoeften van de bewoner.

Het Laar hecht grote waarde aan het instandhouden en stimuleren van het persoonlijke, sociale netwerk van de bewoner. Daar waar mogelijk stimuleren we familieparticipatie. Gewone alledaagse activiteiten bepalen in hoge mate de zin van het leven.

Aangesloten bij

Faciliteiten

Bibliotheek

Cafe

Eigen inrichting

Gebedsruimte

Internet

Internet op verblijf

Kapsalon

Logeerruimte

Mogelijkheid inwonend partner

Parkeermogelijkheden

Post,- en pinfaciliteiten

Rokersruimte

Sportfaciliteiten

Vervoersdienst

Was- en linnenverzorging

Winkel

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

Keuzemenu

Keuze plek om te eten

Restaurant

Restaurant ook voor bezoeker

Medische voorziening

Audiciën

Diëtist

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Huisarts

Logopedist

Ouderen consulent

Ouderen geneeskundige

Psycholoog

Tandarts

Omgeving

Bos of park

Openbaar vervoer

Parkeermogelijkheid

Type zorg

Aanleunwoningen

Appartementen

Serviceflat

Verzorgingshuis

Woonzorgcentrum

Verzekeraars

VGZ

Meer over deze locatie:

Aantal plaatsen algemeen:

100

Aantal plaatsen langdurig verblijf:

100

Aantal plaatsen palliatieve verblijf:

0

Aantal plaatsen revalidatiezorg:

0

Aantal plaatsen tijdelijke opname:

0

Identiteit / geloof:

Algemeen

Leefstijl:

Gemeenschaps karakter, Betrokken, Huiselijk, Muzikaal, Respect voor privacy, Respect voor individu

Soort zorg:

Langdurig verblijf, Anders namelijk,, Eerstelijnsverblijf + wijkverpleging (Zvw)

Vrijwilligersinzet:

In Het Laar zijn veel vrijwilligers werkzaam. Vrijwilligers zijn een niet meer weg te denken groep in de organisatie. Zij zijn voor onze bewoners een waardevolle aanvulling op onze zorg- en dienstverlening. Door met vrijwilligers te werken kunnen vele extra activiteiten voor de bewoners gerealiseerd worden.

Woonvoorziening:

Anders namelijk,, 1- en 2 persoonsappartementen met eigen badkamer

Adres en contact