Terug

Faciliteiten

Cafe

Gratis parkeren

Internet

Internet op verblijf

Kapsalon

Mogelijkheid inwonend partner

Pedicure

Televisie

Televisie op verblijf

Terras of balkon

Wifi op kamer

Medische voorziening

Dementie alzheimer

Diabetesverpleegkundige

Diƫtist

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Geestelijke verzorgers

Logopedist

Ouderen geneeskundige

Palliatieve terminalezorg

Parkinson

Psycholoog

Omgeving

Bos of park

Openbaar vervoer

Parkeermogelijkheid

Rustige omgeving

Woonwijk

Type zorg

Appartementen

Geriatrisch centrum

Groepswoningen

Kleinschalig wonen

Overbruggingslocatie

Verpleeg- en behandelcentrum

Verpleeghuis

Verzorgingshuis

Woonzorgcentrum

Zelfstandig wonen

Adres en contact