Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Wij zijn een kwaliteitsgecertificeerde kleine organisatie met zorg- en dienstverlening dichtbij de klant. Naast zorg met verblijf richten wij ons op de wijkzorg voor bewoners in de wijk rondom ons centrum in Maarssen-dorp en in Maarssenbroek.

Wat is onze visie:

De individuele client, met zijn of haar mogelijkheden staat centraal. We handelen vanuit een emancipatorische en holistische mensvisie. Dat betekent dat we de mens beschouwen als een psychosomatische, religieuze en sociale eenheid, die zelfstandig moet kunnen leven en wonen. De client geeft zelf richting aan zijn of haar leven en heeft een actieve rol in het zorgproces. De medewerkers adviseren en ondersteunen de client, zonder diens zelfbeschikkingsrecht of privacy aan te tasten. De hulp die wij bieden weerspiegelt aan de ene kant de subjectieve wensen en objectieve behoeften van de client en aan de andere kant de mogelijkheden en beperktheden van ons centrum.

Faciliteiten

Bibliotheek

Eigen inrichting

Huisdieren toegestaan

Internet

Internet op verblijf

Kapsalon

Logeerruimte

Mogelijkheid inwonend partner

Pedicure

Post,- en pinfaciliteiten

Sportfaciliteiten

Terras of balkon

Vervoersdienst

Was- en linnenverzorging

Winkel

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

Keuzemenu

Keuze plek om te eten

Restaurant

Restaurant ook voor bezoeker

Medische voorziening

Dementie alzheimer

Ouderen consulent

Ouderen geneeskundige

Palliatieve terminalezorg

Psycholoog

Omgeving

Bos of park

Centrum

Openbaar vervoer

Parkeermogelijkheid

Type zorg

Aanleunwoningen

Dagbehandeling

Thuiszorg

Verzorgingshuis

Woonzorgcentrum

Verzekeraars

Zilveren Kruis Achmea

Meer over deze locatie:

Aantal plaatsen algemeen:

97

Aantal plaatsen langdurig verblijf:

97

Aantal plaatsen palliatieve verblijf:

0

Aantal plaatsen revalidatiezorg:

0

Aantal plaatsen tijdelijke opname:

0

Identiteit / geloof:

Algemeen Christelijk

Soort zorg:

Langdurig verblijf

Vrijwilligersinzet:

Ons centrum stelt zich ten doel ‘het welzijn te bevorderen van alle ouderen die voor onze zorg- en dienstverlening kiezen, ongeacht hun geloof- of levensovertuiging'. Hierbij is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. In ons centrum Maria Dommer wordt al sinds de oprichting in 1967 met vrijwilligers samengewerkt. Anno 2017 zijn ongeveer 125 vrijwilligers aan ons centrum verbonden. 
Het vrijwilligerswerk in ons woonzorgcentrum is aanvullend op de taken van de beroepskrachten en vindt in georganiseerd verband plaats. Dit betekent dat de vrijwilligers ingedeeld zijn in de zogenaamde verenigingen van activiteiten. De werkbegeleider van de verenigingen draagt zorg voor de aansturing en de begeleiding van de vrijwilligers.

Woonvoorziening:

1-prs kmr eigen badkamer, App. echtpaar/partner

Adres en contact