Faciliteiten

Bibliotheek

Cafe

Eigen inrichting

Gelooffaciliteiten

Internet

Internet op verblijf

Logeerruimte

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

Keuze in tijd warm eten

Keuze plek om te eten

Keuzemenu

Maaltijdservice

Restaurant

Restaurant ook voor bezoeker

Medische voorziening

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Geestelijke verzorgers

Ouderen geneeskundige

Palliatieve terminalezorg

Omgeving

Bos of park

Openbaar vervoer

Woonwijk

Type zorg

Aanleunwoningen

Serviceflat

Thuiszorg

Verzorgingshuis

Woonzorgcentrum

Meer over deze locatie:

Aantal plaatsen algemeen:

93

Identiteit / geloof:

Protestants–Hervormd