Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

De visie van een tandarts op mondzorg is van wezenlijk belang bij de zorg die u aangeboden krijgt. De meeste tandartsen bieden basis tandheelkundige zorg aan: gaatjes vullen, tandsteen verwijderen, mondhygiëne advies, behandeling van pijnklachten. Allemaal prima. Er zijn ook chronische mond - en gebitsproblemen waar u nu nog geen last van heeft, maar in de toekomst voor ingewikkelder problemen zorgen als niet tijdig aangepakt. Denk aan scheve tanden, teruggetroken tandvlees, een diepe beet, gebitsslijtage. Bij Idente Mondzorg betrekken wij deze problemen ook bij onze analyse van uw gebit. Wij kijken dus verder dan de basistandarts en zijn toekomstgericht. Wij maken een mondzorgpaspoort en een videoboodschap voor u naar aanleiding van het mondonderzoek.


Wat is onze missie:

Tandheelkunde in de volle omvang. Van u een deskundige maken van uw eigen mondgezondheid.

Wat is onze visie:

Wij verwijzen niet en doen alle tandheelkunde onder één dak. Wij richten ons ook op patiënten met angst.

Diensten

Biedt spoedhulp

Second Opinion

Faciliteiten

Openbaar vervoer

Parkeermogelijkheden

Klachtbehandeling

Algemene tandheelkunde

Behandelingen voor angstige patiënten

Endodontologie

Gnathologie

Implantologie

Kaakchirurgie

Mondhygiëne

Orthodontie

Parodontale chirurgie

Parodontologie

Prothetiek

Tanden

Bleken van gebit

Adres en contact