Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Mensen verbinden

Beweging 3.0 wil het leven van cliënten in de regio Eemland zo aangenaam mogelijk maken door betaalbare zorg van hoge kwaliteit te leveren die zo goed mogelijk aansluit bij de vraag. Daarbij wil Beweging  3.0 optimaal gebruikmaken van het sociale netwerk van de cliënt en ondersteuning en zorg bieden die bijdraagt aan het behoud van zelfstandigheid en de kwaliteit van leven. Die wordt gegeven door professionals die met hart, ziel en aandacht werken. Zij weten de verbindingen te leggen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Als dat niet meer gaat zullen zij samenwerken met andere professionals om tot een optimale woonleefsituatie te komen. Welzijn en welbevinden staan daarbij centraal.

Kernwaarden

De cultuur binnen Beweging 3.0 is gebaseerd op twee kernwaarden: betrokken en professioneel.

Betrokken wil zeggen dat cliënten gekend, gehoord en gezien worden en dat met hen meegedacht wordt om samen creatieve oplossingen te zoeken voor vragen en behoeften. In eerste instantie vanuit het eigen netwerk of informele zorg en als dat niet lukt met hulp van professionals.Professioneel betekent dat de medewerkers goed opgeleid zijn en weten wat ze doen en hoe zij hun professionele kennis en deskundigheid kunnen inzetten. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en delen hun kennis - ook met informele zorgverleners - om samen de zorg en dienstverlening te verbeteren.

Wat is onze visie:

Van zorgaanbieder naar facilitator en samen wonen 3.0

De komende jaren zal Beweging 3.0 een omslag maken van een organisatie waar het accent ligt op het aanbieden van (woon-)zorg, naar het ondersteunen van mensen om voor zichzelf te kunnen blijven zorgen. De activiteiten zullen in toenemende mate een tijdelijk karakter krijgen en gericht zijn op het behoud van functioneren en het versterken van de zelf- en samenredzaamheid. Enerzijds door vanaf het eerste moment het sociale netwerk van de cliënt te betrekken bij de zorg en dienstverlening, anderzijds door verbindingen tot stand te brengen met organisaties die kunnen voorzien in de behoefte van de cliënt. Beweging 3.0 zal daarmee meer het karakter krijgen van een netwerkorganisatie.

Bemiddelingshulp

Dieët- en voedingsadvies

Maatschappelijkwerker

Uitleen verpleeg- en hulpmiddelen

Verhuur verpleeg- en hulpmiddelen

Verkoop verpleeg- en hulpmiddelen

Diensten

Alarmopvolging

Kapper aan huis

Klussendienst

Maaltijdservice

Nachtzorg

Opticien aan huis

Preventie en voorlichting

Verpleging en verzorging

Advies instructie en voorlichting

Bieden begeleiding

Mantelzorgondersteuning

Overbruggingszorg

PGB inzetbaar

Respijtzorg

Zorg op afstand

Ziekte en aandoening

Beroerte CVA

COPD

Dementie alzheimer

Huntington

Verzekeraars

Aevitae

Amersfoortse

AnderZorg

ASR

Avéro Achmea

Azivo

CZ

CZdirect

De Friesland Zorgverzekeraar

De Goudse

Delta Lloyd

Ditzo

DSW

ENO

FBTO

HEMA

Hollandzorg

IAK

Interpolis

IZA

IZA Cura

IZZ

Kiemer

Menzis

Nedasco

OHRA

ONVZ

OZF Achmea

PMA zorgverzekering

PNOzorg

Pro Life

Salland

Stad Holland

TakeCareNow!

Turien & Co

Univé

Univé Zekur

Univé Zorgsaam

VGZ

VvAA

YouCare

Zilveren Kruis Achmea

Zorg en Zekerheid

Zorgverzekeraar UMC

Adres en contact