Faciliteiten

Bibliotheek

Cafe

Eigen inrichting

Huisdieren toegestaan

Internet op verblijf

Mogelijkheid inwonend partner

Sportfaciliteiten

Terras of balkon

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

Keuze plek om te eten

Keuzemenu

Restaurant

Restaurant ook voor bezoeker

Medische voorziening

Dementie alzheimer

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Geestelijke verzorgers

Logopedist

Ouderen geneeskundige

Psycholoog

Omgeving

Openbaar vervoer

Parkeermogelijkheid

Rustige omgeving

Woonwijk

Type zorg

Aanleunwoningen

Serviceflat

Verzorgingshuis

Woonzorgcentrum

Adres en contact