Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Kenmerkend voor Het Laar zijn de bijzondere sociaalculturele activiteiten. Daarnaast beschikt Het Laar over ruime appartementen die zich ook goed lenen voor het huisvesten en verzorgen van echtparen. In Het Laar wordt dagvers gekookt. Dit maakt dat de maaltijden elk jaar een hoge waardering krijgen van onze bewoners. Er heerst geen instellingsklimaat.

Naast 118 verzorgingshuisplaatsen (elke bewoner beschikt over een eigen appartement) exploiteert Het Laar 100 verpleeghuisplaatsen en ongeveer 100 huurappartementen. Ons uitgebreide aanbod van zorg- en dienstverlening, variĆ«rend van een steun in de rug tot en met verpleeghuiszorg, voorziet in een grote behoefte en voorkomt in veel gevallen een belastende verhuizing naar een locatie elders.

Het Laar levert ook wijkverpleging en eerstelijnsverblijf aan ouderen in de wijk en heeft de beschikking over een dagopvang. Daarnaast biedt Het Laar het product 'Volledig Pakket Thuis' en 'Modulair Pakket Thuis'.

Wat is onze visie:

Veilig en comfortabel wonen in een prettige woonomgeving vormt het uitgangspunt. Daarnaast levert Het Laar diverse hotelmatige (comfort)diensten die het leven aangenaam maken. Voorbeelden hiervan zijn de hoogwaardige en dagverse maaltijden en de vele services in en rondom het eigen appartement. Daarnaast is de beschikbaarheid van professionele zorg- en dienstverlening belangrijk voor het ontvangen van verantwoorde zorg.

Bewoners kunnen in Het Laar hun vertrouwde woon- en leefstijl voortzetten. Privacy is een belangrijk goed evenals de vrijheid om zelfstandig invulling te geven aan het eigen leven (eigen regie). In de persoonsgerichte zorg- en dienstverlening wordt aangesloten op de mogelijkheden en de behoeften van de bewoner.

Het Laar hecht grote waarde aan het instandhouden en stimuleren van het persoonlijke, sociale netwerk van de bewoner. Daar waar mogelijk stimuleren we familieparticipatie. Gewone alledaagse activiteiten bepalen in hoge mate de zin van het leven.

Aangesloten bij

Bemiddelingshulp

Alfahulp

Diensten

Alarmopvolging

Opticien aan huis

Ouderenconsulent

Verpleging en verzorging

Bieden begeleiding

Bieden huishoudelijkezorg HBH2

Overbruggingszorg

PGB inzetbaar

Verzekeraars

CZ

DSW

Menzis

VGZ

Zilveren Kruis Achmea

Adres en contact