Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Missie

Wij bieden onze cliënten een volledige zorg- & dienstverlening van thuis in de wijk tot verzorgd wonen in een woondienstenzone tot aan beschermd wonen in het expertisecentrum of een verpleegunit.

HilverZorg is de expert in de regio Hilversum op het gebied van ouderen met blijvende cognitieve beperkingen op basis van dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel en ouderen met chronische psychiatrische problemen.

Wat is onze visie:

Visie

De cliënt bestaat niet. Ieder mens is uniek en heeft een eigen levensverhaal en een eigen kring van mensen waarmee hij zijn leven heeft gedeeld (sociaal leven). Als gevolg van ouder worden of van cognitieve en/of psychiatrische beperkingen verdwijnen echter de continuïteit en de grip op hun leven. Dit heeft grote gevolgen voor de persoon zelf maar ook voor de familie en alle andere betrokkenen. Iedere cliënt heeft recht op zorg daar waar zij zich vertrouwd en veilig voelen, waar recht wordt gedaan aan ieders autonomie en ruimte is voor oprecht contact met mensen die belangrijk zijn.

Vanuit hun ziektebeeld kunnen niet al onze cliënten de regie over hun leven behouden. In voorkomende situaties nemen wij al dan niet stapsgewijs de regie over ‘in de geest' van de cliënt. Samen en in afstemming met alle betrokkenen die een belangrijke rol spelen in het leven van onze cliënten.

Bemiddelingshulp

Die√ęt- en voedingsadvies

Maatschappelijkwerker

Uitleen verpleeg- en hulpmiddelen

Verhuur verpleeg- en hulpmiddelen

Diensten

Alarmopvolging

Maaltijdservice

Nachtzorg

Opticien aan huis

Ouderenconsulent

Preventie en voorlichting

Vervoer

Verpleging en verzorging

Mantelzorgondersteuning

Overbruggingszorg

PGB inzetbaar

Verzekeraars

CZ

Menzis

Zilveren Kruis Achmea

Adres en contact