Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Bij Interzorg werken ruim 500 medewerkers die dagelijks vanuit betrokkenheid en professionele deskundigheid vanuit een doe-cultuur cliënten ondersteunen. Hierbij staat, zowel voor cliënten als medewerkers, de aandacht voor het individu centraal.

Interzorg werkt met kleine teams die de ruimte krijgen de verantwoordelijkheid te nemen die nodig is om,  op basis van goed luisteren naar signalen en vragen van cliënten, de ondersteuning en dienstverlening af te stemmen op de unieke mens waarmee zij samenwerken.

 

Kenmerkend voor Interzorg is de platte organisatiestructuur, de korte lijnen en het weglaten c.q. weghouden van overbodige bureaucratie.

 

Wat is onze visie:

Missie en visie

Interzorg ondersteunt als maatschappelijk betrokken onderneming de wens van mensen om zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen. Onze medewerkers leveren hiervoor huishoudelijke hulp, begeleiding, verzorging en verpleging. Dat doen zij samen met de cliënt, zijn omgeving, zijn sociale netwerk en met professionele organisaties in de wijk of buurt.

We geloven in de kracht van mensen en stimuleren de sociale betrokkenheid in de wijk. We richten ons op maximale participatie van de cliënten en hun omgeving.

Organisatie

Interzorg heeft geen logge of bureaucratische structuur, maar hanteert korte lijnen en een slagvaardige communicatie. In onze organisatie is een belangrijke rol weggelegd voor onze kleine teams die wijkgebonden werken. Zij zijn voor cliënten, huisartsen en andere ketenpartners direct bereikbaar.

We zijn steeds op zoek naar de beste manier om aansluitende en kwalitatief goede dienstverlening te leveren en werken actief samen met ketenpartners, gemeenten en zorgverzekeraars.

Voor hulp bij het huishouden zijn wij actief in de regio Oss, voor verpleging en verzorging zijn wij actief in de regio Oss-Uden-Veghel en regio Nijmegen.

Binnen 24 uur starten

Interzorg legt het accent op de cliënt en de medewerkers. Alles is er op gericht de cliënt zo snel mogelijk te voorzien van de juiste zorg. Zorgaanvragen worden binnen 24 uur gestart, daarvoor zijn we uiteraard 24-uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

Bemiddelingshulp

Alfahulp

Die√ęt- en voedingsadvies

Uitleen verpleeg- en hulpmiddelen

Verhuur verpleeg- en hulpmiddelen

Verkoop verpleeg- en hulpmiddelen

Diensten

Kapper aan huis

Maaltijdservice

Pedicureservice

Verpleging en verzorging

Bieden begeleiding

Bieden huishoudelijkezorg HBH2

Bieden verzorging

Overbruggingszorg

Transmuralezorg

Zorg in natura

Verzekeraars

Achmea

CZ

Menzis

VGZ

Zilveren Kruis Achmea

Adres en contact