Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

De visie en doelstellingen sluiten bijna naadloos aan op de ontwikkelingen in de samenleving. Er ontstaan meer en meer mogelijkheden om de cliënten van Betuweland een op maat gesneden pakket aan zorg en service te bieden die tegemoet komt aan de gevraagde zorg en levensstijl van elk van haar cliënten afzonderlijk.

Wat is onze visie:

Visie: Midden in het leven

Zorgcentra Betuweland vindt het van groot belang dat cliënten zoveel mogelijk hun eigen leefstijl in een voor hen veilige en prettige leefomgeving kunnen voortzetten.

Zo lang mogelijk woont de cliënt op een zelfstandige en verantwoorde manier in zijn/haar eigen leefomgeving. De zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en de organisatie staat open voor contact met de maatschappij. Dit uit zich ondermeer in de samenwerking met organisaties voor ouderen in de kern/regio, waar het gaat om het organiseren van activiteiten. De visie van Zorgcentra Betuweland is daarom " Midden in het leven". Dat betekent dat er wordt uitgegaan van de vraag van de cliënt, of dat nu een vraag naar lichamelijke, geestelijke en/of sociale ondersteuning betreft.

Het gaat om wonen, welzijn en zorg: een veilige en prettige woonomgeving met de nodige sociale ondersteuning en zorg dragen bij aan het welzijn van de cliënten.

Aangesloten bij

Keurmerken

Bemiddelingshulp

Ouderengeneeskunde

Diensten

Alarmopvolging

Ouderenconsulent

Verpleging en verzorging

Bieden begeleiding

Bieden huishoudelijkezorg HBH2

Overbruggingszorg

PGB inzetbaar

Zorg op afstand

Verzekeraars

VGZ

Adres en contact