Bemiddelingshulp

Dagactiviteiten

Die√ęt- en voedingsadvies

Ergotherapeut

Fysiotherapeut

Logopedist

Maatschappelijkwerker

Ouderengeneeskunde

Uitleen verpleeg- en hulpmiddelen

Verhuur verpleeg- en hulpmiddelen

Diensten

Nachtzorg

Oppassen overdag

Ouderenconsulent

Preventie en voorlichting

Verpleging en verzorging

24uurs zorg

Advies instructie en voorlichting

Behandeling individueel

Bieden begeleiding

Bieden verpleging

Bieden verzorging

Eigen tijd aangeven

Keuze in medewerker

Overbruggingszorg

Palliatieve terminale zorg

Persoonlijke verzorging

PGB icm extra Zorg

PGB inzetbaar

PGB particulier

Respijtzorg

Transmuralezorg

Vaste thuiszorgmedewerker

Zorg in natura

Ziekte en aandoening

Beroerte CVA

COPD

Dementie alzheimer

Diabetes

Huntington

Jong dementerenden

Korsakov

Multiple Sclerose

Reuma

Slechthorendheid doofheid

Slechtziendheid

Adres en contact