Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

BetuwelandThuiszorg biedt voor zelfstandig wonende ouderen thuiszorg in de omgevingLingewaard, Lent en Nijmegen - Noord.

Wat is onze missie:

Samen met de wijkverpleegkundige wordt gekekenwelke zorg het beste aansluit op uw wensen. Uw wensen en zorgbehoeftes staanhierbij centraal. Samen werken we naar een situatie waarbij uw zelfstandigwonen optimaal en veilig is, met zorg omringd waar nodig. Om de zorg inpersoonlijke sfeer te bieden, werken we met kleine teams.

Wat is onze visie:

Samen met de wijkverpleegkundige wordt gekekenwelke zorg het beste aansluit op uw wensen. Uw wensen en zorgbehoeftes staanhierbij centraal. Samen werken we naar een situatie waarbij uw zelfstandigwonen optimaal en veilig is, met zorg omringd waar nodig. Om de zorg inpersoonlijke sfeer te bieden, werken we met kleine teams.

Bemiddelingshulp

Alfahulp

Dagactiviteiten

Diensten

Alarmopvolging

Ouderenconsulent

Verpleging en verzorging

Bieden begeleiding

Bieden huishoudelijkezorg HBH2

Bieden verpleging

Bieden verzorging

Overbruggingszorg

PGB inzetbaar

Persoonlijke verzorging

Zorg in natura

Zorg op afstand

Ziekte en aandoening

Beroerte CVA

COPD

Dementie alzheimer

Diabetes

Korsakov

Multiple Sclerose

Parkinson

Reuma

Slechthorendheid doofheid

Slechtziendheid

Adres en contact