Naar de zoekpagina

Bemiddelingshulp

Die√ęt- en voedingsadvies

Uitleen verpleeg- en hulpmiddelen

Verhuur verpleeg- en hulpmiddelen

Verkoop verpleeg- en hulpmiddelen

Diensten

Alarmopvolging

Maaltijdservice

Nachtzorg

Ouderenconsulent

Preventie en voorlichting

Technologische hulpmiddelen

Thuiszorgwinkel

Verpleging en verzorging

24uurs zorg

Advies instructie en voorlichting

Bieden begeleiding

Bieden huishoudelijkezorg HBH1

Bieden huishoudelijkezorg HBH2

Bieden verpleging

Bieden verzorging

Mantelzorgondersteuning

Overbruggingszorg

PGB inzetbaar

Palliatieve terminale zorg

Persoonlijke verzorging

Transmuralezorg

Zorg op afstand

Ziekte en aandoening

Beroerte CVA

COPD

Dementie alzheimer

Diabetes

Diabetesverpleegkundige

Huntington

Jong dementerenden

Jongeren hersenletsel

Korsakov

Lichamelijk gehandicapt

Multiple Sclerose

Orthopedische zorg

Parkinson

Reuma

Slechthorendheid doofheid

Slechtziendheid

Verstandelijk gehandicapten

Adres en contact