Als LSD niet voldoende is

Aangemaakt op in blog / algemeen
Zucht. Zo komen we natuurlijk niet verder.

Elk jaar herlees ik het boek The 7 habits of highly effective people van Stephen Covey. Er zijn weinig boeken die me telkens weer zoveel inspiratie geven en waar ik steeds nieuwe zaken uit haal.

 

Dit jaar vond ik een van de belangrijkste ‘nieuwe’ inzichten bij het principe “eerst begrijpen, dan begrepen worden”. Het ging over verschillende niveaus waarop je kunt luisteren:

 

  • Niet luisteren, gaat mij in sommige gezelschappen heel goed af…
  • Doen alsof je luistert, je zegt dan bijvoorbeeld af en toe: “ja, ja”.
  • Selectief luisteren, oftewel alleen horen wat je aanstaat.
  • Luisteren met aandacht. Nu luister je echt naar de woorden die de ander uitspreekt.

 

Dialoog

Op dit vierde en hoogste niveau, vind je in de befaamde LSD-techniek: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. Volgens de theorie doe je het dan al heel goed, je hoort daadwerkelijk wat de ander zegt en gaat een echte dialoog aan.

Dit gebeurde mij...

Dat laatste is echter helemaal niet de bedoeling volgens Covey en is nu precies het probleem: We luisteren vaak om antwoord te kunnen geven. Of we luisteren alleen om te weten wanneer we ons eigen verhaal kunnen starten. Of we luisteren om een herkenningspunt te vinden, zodat we kunnen zeggen: “O, ik weet precies wat je bedoelt, ik zal je vertellen hoe dat bij mij ging.”

Willen begrijpen

En daarmee missen we het vijfde niveau van luisteren: Empathisch luisteren. Dat is luisteren met de intentie om de ander daadwerkelijk te begrijpen. Hiervoor moet je bewust afscheid nemen van je eigen referentiekader en je verplaatsen in dat van de ander. Begrijpen hoe hij de wereld ervaart en voelen wat hij voelt.

Empathie bij de dokter

Voor mijzelf zie ik hier nog duidelijk ruimte voor verbetering. En ook in de spreekkamer kan naar mijn mening nog meer empathisch geluisterd worden, door de dokter én door mijzelf overigens. Zo zoeken artsen vaak naar wat ze kennen, hier is de opleiding ook op gericht.

 

Zeker bij patiënten met een zeldzame of a-typische aandoening kan hierdoor gemakkelijk een verkeerde diagnose gesteld worden. Zo ben ik al gediagnosticeerd met (en behandeld voor) astma, hooikoorts en andere allergieën. Uiteraard bleven mijn klachten. Zeker als eerder al een verkeerde diagnose is gesteld, kan empathisch luisteren een groot verschil maken om het de tweede keer wel juist te krijgen.

We begrijpen elkaar niet

Ook de patiënt hoort natuurlijk graag wat hij wil horen en is minder goed bekend met het referentiekader van de arts. Zo heb ik zelf jaren last gehad van nare hoestbuien. Veel artsen hebben in die periode naar mijn longen geluisterd en bijna allemaal zeiden ze “je longen zijn schoon”. Heel frustrerend, want er kwam voortdurend ‘troep’ uit, hoezo schoon? De arts was echter meestal van mening: “Het is heel goed dat de zaak los komt.” Ik dacht dan alleen maar: dat kan wel zijn, maar mijn probleem is nu juist dat ik de hele dag loop te hoesten. Zucht. Zo komen we natuurlijk niet verder.

Stappen maken met empathie

Wellicht had empathisch luisteren en het referentiekader van de arts doorgronden mij kunnen helpen eerder van mijn klachten af te komen. Zo helpt Covey mij ook dit jaar weer te leren en help ik hierdoor hopelijk mijzelf om betere zorg te krijgen.

 

Samen voor betere zorg,
Wil Konings 

Wil Konings

 Wil Konings is ingenieur in technische bedrijfskunde en technische informatica. Daarnaast heeft zij een deelstudie psychologie gevolgd. Wil heeft veel gereisd en in haar studententijd in verschillende andere landen gewoond.Wil werkt sinds 2012 in de zorg. Met haar consultancybedrijf ProBeter helpt Wil zorginstellingen het werk rond de patiënt te organiseren en haar stichting PrimaZo maakt kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen inzichtelijk en begrijpelijk. Wil is auteur van de Power Patiënt. Dit boek is geschreven voor patiënten om hen bewust te maken van hun eigen invloed op hun medische behandeling.

`