Behandelingen overzicht Thuiszorg

Bieden verpleging (1537)PGB inzetbaar (1481)Overbruggingszorg (1407)Mantelzorgondersteuning (1312)Persoonlijke verzorging (1277)Bieden huishoudelijkezorg HBH2 (1160)Dementie alzheimer (1152)Palliatieve terminale zorg (1150)Alarmopvolging (1134)Nachtzorg (1072)Bieden begeleiding (992)Transmuralezorg (979)Advies instructie en voorlichting (931)Huisartsenondersteuning (924)Ouderenconsulent (903)24uurs zorg (883)Maaltijdservice (865)Bieden verzorging (849)Preventie en voorlichting (839)Beroerte CVA (814)Zorg op afstand (803)Fysiotherapeut (802)Ouderengeneeskunde (800)Dieët- en voedingsadvies (790)Ergotherapeut (778)COPD (772)Opticien aan huis (749)Logopedist (742)Maatschappelijkwerker (712)Zorg in natura (699)Kapper aan huis (678)Parkinson (652)Uitleen verpleeg- en hulpmiddelen (648)Klussendienst (646)PGB particulier (645)Oppassen overdag (637)Slechthorendheid doofheid (632)Slechtziendheid (618)Wisselende mensen bieden hulp (614)Vaste thuiszorgmedewerker (608)Bieden kinderzorg (598)Reuma (589)PGB icm extra Zorg (577)Vervoer (568)Korsakov (567)Verhuur verpleeg- en hulpmiddelen (565)Keuze in medewerker (557)Diabetes (556)Multiple Sclerose (547)Verkoop verpleeg- en hulpmiddelen (542)Awbz erkenning (541)Dagactiviteiten (539)Eigen tijd aangeven (535)Verstandelijk gehandicapten (529)Huntington (524)Pedicureservice (514)Orthopedische zorg (511)Respijtzorg (510)Jong dementerenden (508)Administratieve hulp (490)Diabetesverpleegkundige (482)Coma (480)Technologische hulpmiddelen (473)Jongeren hersenletsel (473)Boodschappenservice (446)Thuiszorgwinkel (409)Was- en stomerijservice (326)Bieden huishoudelijkezorg HBH1 (251)Behandeling individueel (184)Alfahulp (129)Lid actiz (128)Lichamelijk gehandicapt (109)Hkz (71)Iso (25)Kwaliteitskeurmerken (12)Premium (9)Roze loper (9)Palliatieve terminale zorg erkenning (1)Wachtlijst (0)Bieden kinderzorg erkenning (0)Bieden huishoudelijkezorg hbh2 erkenning (0)Bieden huishoudelijkezorg hbh1 erkenning (0)Bieden begeleiding erkenning (0)Bieden verzorging erkenning (0)Diabetes erkenning (0)Copd erkenning (0)Dementie alzheimer erkenning (0)Bieden verpleging erkenning (0)Keurmerk clientgestuurde wijkzuster (0)Psychosociale zorg (0)Stoma katheterzorg (0)