Behandelingen overzicht Thuiszorg

Bieden verpleging (1472)PGB inzetbaar (1471)Overbruggingszorg (1386)Mantelzorgondersteuning (1254)Persoonlijke verzorging (1230)Alarmopvolging (1135)Bieden huishoudelijkezorg HBH2 (1126)Dementie alzheimer (1109)Palliatieve terminale zorg (1085)Nachtzorg (1037)Transmuralezorg (975)Bieden begeleiding (945)Huisartsenondersteuning (926)Ouderenconsulent (904)24uurs zorg (874)Advies instructie en voorlichting (868)Preventie en voorlichting (840)Maaltijdservice (828)Beroerte CVA (804)Fysiotherapeut (803)Ouderengeneeskunde (802)Dieët- en voedingsadvies (791)Bieden verzorging (780)Ergotherapeut (778)Zorg op afstand (762)COPD (762)Opticien aan huis (749)Logopedist (742)Maatschappelijkwerker (714)Zorg in natura (690)Kapper aan huis (678)Uitleen verpleeg- en hulpmiddelen (649)Klussendienst (647)Oppassen overdag (635)PGB particulier (615)Wisselende mensen bieden hulp (611)Parkinson (607)Slechtziendheid (607)Bieden kinderzorg (595)Slechthorendheid doofheid (587)PGB icm extra Zorg (570)Vervoer (569)Verhuur verpleeg- en hulpmiddelen (566)Korsakov (562)Vaste thuiszorgmedewerker (562)Keuze in medewerker (553)Diabetes (546)Reuma (544)Verkoop verpleeg- en hulpmiddelen (543)Awbz erkenning (541)Dagactiviteiten (541)Multiple Sclerose (539)Eigen tijd aangeven (522)Verstandelijk gehandicapten (521)Huntington (520)Pedicureservice (514)Orthopedische zorg (507)Respijtzorg (503)Jong dementerenden (502)Administratieve hulp (486)Coma (480)Diabetesverpleegkundige (479)Jongeren hersenletsel (468)Boodschappenservice (444)Technologische hulpmiddelen (438)Thuiszorgwinkel (410)Was- en stomerijservice (327)Bieden huishoudelijkezorg HBH1 (210)Behandeling individueel (136)Lid actiz (129)Alfahulp (128)Lichamelijk gehandicapt (103)Hkz (74)Iso (26)Kwaliteitskeurmerken (12)Premium (9)Roze loper (9)Palliatieve terminale zorg erkenning (1)Wachtlijst (0)Bieden kinderzorg erkenning (0)Bieden huishoudelijkezorg hbh2 erkenning (0)Bieden huishoudelijkezorg hbh1 erkenning (0)Bieden begeleiding erkenning (0)Bieden verzorging erkenning (0)Diabetes erkenning (0)Copd erkenning (0)Dementie alzheimer erkenning (0)Bieden verpleging erkenning (0)Keurmerk clientgestuurde wijkzuster (0)Psychosociale zorg (0)Stoma katheterzorg (0)