Langer thuis wonen met een indicatie voor opname

Aangemaakt op in blog / algemeen
Onze zorgverleners maken dagelijks bij mensen achter de voordeur vele mooie, ontroerende en ook moeilijke en zeer onverwachte situaties mee.

Klantgerichte thuiszorg voor ouderen en chronisch zieken waardoor opname in een verpleeghuis niet nodig is of uitgesteld kan worden. Kan dat?  Vanuit mijn eigen praktijkervaring zeg ik: vaak wel. Door iedere zorgvraag te zien als een unieke situatie waarbij de thuiszorg op maat wordt ingezet. En het belangrijkste uitgangspunt hierbij is het behoud van zo veel mogelijk kwaliteit van leven.

Mensen met een langdurige zorgvraag kiezen er bij voorkeur voor om zo lang mogelijk thuis te blijven. En daar is het huidige overheidsbeleid natuurlijk ook volledig op gericht. Dit kan in de praktijk goed wanneer er maatwerkoplossingen worden gecreëerd. Het eerste uitgangspunt hierbij is dat de zorg op gewenste tijden en dagen en gedurende langere tijdsblokken geleverd kan worden. Soms tot wel 24 uur per dag. Een tweede voorwaarde voor langdurige zorg thuis is dat er sprake is van een klein en vertrouwd team van zorgverleners dat de zorg op maat verleent. Ten derde is intensieve betrokkenheid van de omgeving vaak een bepalende factor. Bijvoorbeeld in de vorm van aanwezigheid van een partner, inzet van familie of andere mantelzorgers. Tenslotte is er soms aanvullende particuliere financiering nodig om tot een passende invulling van de professionele zorg te komen. Dit is overigens lang niet altijd noodzakelijk,want als er sprake is van een indicatie voor langdurige zorg biedt de financiering uit wettelijke regelingen best veel mogelijkheden.

Dankzij een maatwerkoplossing kan vaak zorg worden geboden die kwalitatief tenminste gelijkwaardig is aan de zorg die mensen bij opname in een verpleeghuis krijgen. Voorbeelden:

  • Mensen met een aanvankelijke vraag naar korte zorgmomenten vanuit de wijkverpleging, die gaandeweg meer zorg nodig hebben. Zij ontwikkelen een zorgvraag die qua omvang vaak niet meer door de reguliere wijkverplegingkan worden ingevuld. Zij komen in aanmerking voor indicatiestelling vanuit de Wet langdurige Zorg.
  • Mensen die vanwege een complexe situatie niet (langer)goed door de reguliere wijkverpleging geholpen kunnen worden. Een belangrijke oorzaak daarvan is vaak het probleemgedrag dat gerelateerd is aan het ziektebeeld (veelal dementie of een psychische aandoening). Deze problematiek vraagt niet om wijkgerichte, maar om klantgerichte en intensieve inzet van zorg op maat.
  • Oudere echtparen of partners waarvan één van beiden bekend is met een dementieel beeld. Een maatwerkoplossing maakt dat zij, zolang als de situatie dat toelaat, samen thuis kunnen blijven wonen.

Het bieden van maatwerk in de thuissituatie gebeurt door organisaties die zich hierin hebben gespecialiseerd. Hun organisatie is flexibel en daardoor kan iedere zorgvraag worden benaderd als een unieke situatie. Een gedegen en neutraal advies over de mogelijkheden van zorginzet en de bijbehorende financiering behoort doorgaans tot de dienstverlening van deze thuiszorgaanbieders.

Vanuit bovengeschetst beeld zal ik via deze blog met regelmaat voorbeeldsituaties uit mijn dagelijkse praktijk delen. Onze zorgverleners maken dagelijks bij mensen achter de voordeur vele mooie, ontroerende en ook moeilijke en zeer onverwachte situaties mee.

Pascal Noordover

Pascal is directeur bij Evita Zorg, een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Met deze zorg kunnen mensen zo lang mogelijk comfortabel thuis blijven wonen. Dit vraagt om een persoonlijke benadering en aanpak. Pascal gaat u hier regelmatig vertellen over de vele mooie, ontroerende en ook moeilijke en zeer onverwachte situaties hij in de praktijk van de thuiszorg meemaakt. 

`