Meer zorginnovatie vanwege coronacrisis

Aangemaakt op in blog / algemeen
De komende tijd zal het aanbod van zorg op afstand flink toenemen

De afgelopen maanden blijkt de reguliere zorg een grote achterstand te hebben opgelopen. Voor veel ziekenhuizen is dit de reden om toe te werken naar meer zorg op afstand.

 

Vertraging reguliere zorg

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn vrijwel alle ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de problemen gekomen. Afspraken, controles en operaties in de reguliere zorg zijn uitgesteld of zelfs geannuleerd, waardoor veel patiënten langer last hebben van fysieke en mentale ongemakken. Ook zijn de wachtlijsten voor niet-levensbedreigende aandoeningen sterk toegenomen. De vertragingen zullen de komende tijd nog merkbaar zijn.

 

Ziekenhuizen innoveren

De zorg zoals we die nu kennen is toe aan verandering. Op regionaal en landelijk niveau werken inmiddels verschillende ziekenhuizen, bijvoorbeeld het Groningse UMCG en Martini Ziekenhuis, samen om bij een tweede coronagolf nog steeds het reguliere zorgaanbod te kunnen bieden. De spoedzorg voor coronapatiënten zal voortaan naast de reguliere zorg moeten plaatsvinden, in plaats als vervanging dienen. Het speerpunt is de inzet van eHealth, waarbij de patiënt dezelfde kwaliteit zorg krijgt geboden, maar dan op afstand met de inzet van digitale hulpmiddelen.

 

eHealth

Hoewel er nog steeds belangrijke vraagstukken zijn op het gebied van veiligheid en privacy, zien de ziekenhuizen dat digitale zorgtoepassingen vroeg of laat noodzakelijk zijn. De zorgsector wil meer gebruikmaken van digitale consulten, waarbij de patiënt vanuit huis contact heeft met verschillende specialisten. Voor de patiënt scheelt dat reis- en wachttijd. En artsen hoeven nu niet meer fysiek op dezelfde locatie te zijn tijdens een gecombineerd consult met de patiënt. Naast het bieden van digitale consulten zullen ook steeds meer online recepten worden ingezet en zal het medische dossier efficiënter online worden gedeeld tussen alle belanghebbenden.

 

Delen medische data

Ook valt er veel winst te behalen bij de diagnostiek en het behandeltraject in de thuissituatie van de patiënt. Bijvoorbeeld met hulpmiddelen die in contact staan met de smartphone van de patiënt en essentiële medische data op elke moment van de dag doorsturen naar de arts. Nu al maken patiënten gebruik van apparaten bij het controleren van de hartslag, bloeddruk en het gewicht. Die data wordt vervolgens automatisch gedeeld met de arts. Bij extreme waardes kan er direct worden ingegrepen. Zo hoeft de patiënt alleen op controle als er daadwerkelijk wat aan de hand is.

 

Partnerships zorgsector en startups

De behoefte om de gezondheidszorg in Nederland te innoveren is niet alleen zichtbaar onder zorgprofessionals. Steeds meer apps, gadgets en wearables beginnen aan populariteit te winnen. Daarmee kan iedereen, dus ook gezonde mensen, thuis en onderweg eigen lichaamswaardes bijhouden, zoals de hartslag en het calorieverbruik. Inmiddels werken steeds meer zorgaanbieders samen met jonge startups, zodat het kwalitatief goede medische aanbod kan worden gekoppeld aan een snelle online service.

 

Van fysiek naar online testen

Een goed voorbeeld is zichtbaar bij het testen op soa’s, wat de afgelopen maanden in het nauw is gekomen door de coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds een groot percentage van de mensen die een soa test uitvoert positief test. Niet alleen zijn deze aandoeningen zeer besmettelijk, ook geven ze vaak geen klachten. Het risico op meer besmettingen is de afgelopen tijd sterk toegenomen, omdat mensen zich niet meer konden laten testen bij de huisarts of GGD, vanwege de coronacrisis. Zonder tijdige behandeling kan een besmetting op de lange termijn resulteren in onvruchtbaarheid en schadelijke infecties.

Inmiddels werken laboratoria samen met online startups, zodat dezelfde tests vanuit huis kunnen worden uitgevoerd op elk willekeurig moment van de dag. En ook op het gebied van andere diagnostiek en behandelingen worden steeds meer online initiatieven gestart, zodat er niet alleen zorg op afstand wordt geboden aan patiënten, maar ook aan gezonde mensen. Zo wordt een mogelijke aandoening vroegtijdig gesignaleerd.

 

Proactieve zorg op afstand

De komende tijd zal het aanbod van zorg op afstand flink toenemen. Daarmee is de gezondheidszorg beter voorbereid wanneer Nederland wordt geconfronteerd met een nieuwe golf aan coronabesmettingen. Maar niet alleen komt de focus te liggen op meer zorg vanuit huis. De reactieve zorg zal de komende jaren verschuiven naar proactieve zorg, waarbij steeds meer zorgaanbieders gaan samenwerken met online bedrijven. Daarmee kan een grote groep mensen snel worden bereikt en kunnen ook gezonde mensen beter worden gemonitord op mogelijke aandoeningen. Zo worden we minder afhankelijk van fysieke afspraken, blijft de zorg betaalbaar, worden vertragingen weggewerkt en zijn we voorbereid op een toekomstige crisis.

 

 

Auteur

Sebas Eikholt werkt als schrijver en redacteur bij het gezondheidsplatform Patientempowerment.nl. Hij schrijft regelmatig nieuws en opiniestukken over diverse thema’s binnen de gezondheidszorg. Met name op het gebied van eHealth.

`