Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Therapeutisch klimaat
Een goede voorbereiding op uw terugkeer naar huis is
van belang. Tijdens de revalidatie wordt er samen met
u, de mantelzorger en de professional, gewerkt aan
functionele revalidatiedoelen. Door de dag heen wordt
u activerend benaderd om initiatieven te nemen. Dit is
in combinatie met zelf oefenen, ook samen met de
mantelzorger, bevorderlijk voor uw herstel. Wij noemen
dit een therapeutisch klimaat.

Uw naasten spelen een belangrijke rol in dit revalidatieproces. Zij kunnen u namelijk motiveren, stimuleren en samen met u trainen waar mogelijk. Daarom vinden wij het belangrijk om uw naasten goed te betrekken bij de revalidatie.

Ambulante vervolgrevalidatie
Wij geloven dat revalideren in een betekenisvolle omgeving, bij uitstek in de thuissituatie, het beste resultaat geeft. Daarom revalideren wij u na uw opnamenperiode thuis verder. Een snelle overgang naar huis helpt om de eigen regie te behouden, met eventueel ondersteuning uit uw netwerk. Revalideren is leren door te
ervaren. Hulpvragen die in de praktijk ontstaan en daar
worden opgelost, dragen bij aan een duurzaam herstel.
De ambulante revalidatie kan starten zodra u, met
eventuele lichte thuiszorg en inzet van hulpmiddelen,
veilig thuis kunt wonen. Zinzia blijft u thuis behandelen.
Mocht u thuis nieuwe hulpvragen tegenkomen, dan
kunnen therapieën en adviezen aan huis plaats vinden.
Uw revalidatie is voor ons pas bereikt als u weer zo
zelfstandig mogelijk kunt functioneren.

Nazorgconsult
Om zeker te weten dat het revalidatietraject heeft
geleid tot de gewenste zelfredzaamheid, sluiten wij
daar waar nodig de revalidatie af met een poliklinisch
nazorgconsult.

Wat is onze visie:

Revalidatie kan nodig zijn na een operatie, een acute ziekte of een andere achteruitgang in uw functioneren. Het verblijf op de afdeling geriatrische revalidatie is altijd tijdelijk en meestal aansluitend op een ziekenhuisopname. Het uiteindelijke doel is om weer zo zelfstandig mogelijk te worden en terug te keren naar de thuissituatie. Revalidatie is een combinatie van therapieën gericht op herstel van functies, vaardigheden en van aanleren hoe iets anders kan.

Behandellocatie

Aan huis

Poliklinisch

> 80% keert naar huis terug

Nee

Revalidatiegroepen

Amputatie (- dagen opnameduur gemiddeld)

Cva (51 dagen opnameduur gemiddeld)

Electieve orthopedie (15 dagen opnameduur gemiddeld)

Overige aandoeningen (38 dagen opnameduur gemiddeld)

Trauma (40 dagen opnameduur gemiddeld)

Verzekeraars

ASR

AZVZ

Achmea

Aevitae

Amersfoortse

AnderZorg

Avéro Achmea

Besured

Bewuzt

CZ

CZdirect

De Friesland Zorgverzekeraar

De Goudse

Delta Lloyd

Ditzo

FBTO

HEMA

IAK

IZA

IZA Cura

IZZ

Ik! zorgverzekering

Interpolis

Kiemer

Menzis

National Academic

Nedasco

OHRA

ONVZ

OZF Achmea

PMA zorgverzekering

PNOzorg

Pro Life

Promovendum

UnitedConsumers

Univé

Univé Zekur

Univé Zorgsaam

Zilveren Kruis Achmea

Zorg en Zekerheid

Zorgverzekeraar UMC

Adres en contact