Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

De revalidatieafdeling van het Heymanscentrum is gespecialiseerd in revalidatie na een beroerte. Maar u kunt ook bij ons terecht als u moet herstellen van een operatie of ziekenhuisopname. Daarnaast hebben we een afdeling voor mensen die moeten revalideren, maar bij wie ook geheugen- of gedragsproblemen of ernstige verwardheid zijn geconstateerd.

U krijgt behandeling en zorg op maat. We kijken naar de dingen die u kunt en die u weer kunt leren om zo zelfstandig mogelijk uw leven voort te zetten. Als er blijvende gevolgen zijn, ondersteunen we u hiermee te leren omgaan. Bij de behandeling zijn diverse behandelaren betrokken, zoals de arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, neuropsycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en activiteitenbegeleider. Op de gespecialiseerde afdelingen werken therapeuten die veel ervaring hebben in de behandeling van de gevolgen van een beroerte en de combinatie van revalidatie en geheugen- en gedragsproblemen.

Op de dubbelzorgafdeling gaat het ook om uw revalidatie. We begeleiden u, zodat u zo goed mogelijk herstelt van de lichamelijke problemen. Een belangrijk onderdeel is ook het onderzoek naar uw geheugen- en gedragsproblemen. Daar beginnen we mee, als u voldoende tot rust bent gekomen en u een redelijke conditie heeft. Als de oorzaak van de problemen voldoende duidelijk is, kijken we samen met u en uw naasten naar de mogelijkheden voor herstel. Bij geheugen- en gedragsproblemen is dat vaak maar beperkt mogelijk. Dan ondersteunen we u, zodat u kunt leren omgaan met de nieuwe situatie.

De revalidatie gaat de hele dag door. In de oefenruimtes en bij de dagelijkse bezigheden op de verblijfafdeling. Er zijn individuele en groepstherapieën. We maken ook gebruik van de oefengids, daarmee kunt u zelfstandig oefenen. We betrekken uw mantelzorger en naasten graag zoveel mogelijk bij uw revalidatie. Zij hebben immers een belangrijke rol, tijdens uw verblijf in het Heymanscentrum en ook thuis. Ze kunnen een dagje meelopen en leren hoe ze u kunnen helpen. Als de mantelzorger zelf hulp nodig heeft, kijken we hoe we daarin kunnen ondersteunen.

Als het mogelijk is, gaat u in de weekenden naar huis. We bespreken het weekendverlof van tevoren met u en uw naasten, zodat u weet wat u kunt verwachten. Thuis gaat het oefenen verder. De oefeningen bouwen we geleidelijk op. Als u met ontslag gaat, vragen we de zorg aan die u thuis nodig heeft. Ook kunnen we hulpmiddelen, therapie en maaltijdvoorziening regelen. Als u niet terug kunt naar uw eigen huis, zoeken we samen met u naar een goede vervangende woonvorm.


Wat is onze missie:

Dignis biedt tijdelijke en langdurige zorg, behandeling en begeleiding aan mensen die dat nodig hebben. Samen zoeken we naar de best passende ondersteuning, uitgaande van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar omgeving. We betrekken hierbij graag de mantelzorgers, familie en naasten.
Zorgen voor kwaliteit is ons dagelijks werk. Onze medewerkers – betaald en vrijwillig – werken op een deskundige en betrokken manier en we zetten ons in voor een continue verbetering van de kwaliteit.

Wat is onze visie:

Voor het welbevinden van onze cliënten en hun naasten willen wij ons inzetten. Onze inspiratie en motivatie vinden we in het unieke van mensen. Bij hen en hun levensverhaal sluiten we aan met onze ondersteuning. Dat doen we met respect en aandacht.

> 80% keert naar huis terug

Ja

Revalidatiegroepen

Cva

Overige aandoeningen

Adres en contact