Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

In Flevoburen kunnen cliënten in een prettige sfeer revalideren. Flevoburen biedt de medische kennis en kunde die nodig is bij ingewikkelde revalidatievragen. Bijvoorbeeld voor mensen die een beroerte hebben gehad, een nieuw knie- of heupgewricht hebben gekregen of een amputatie hebben ondergaan. Zeker wanneer de cliënt ook nog eens te maken heeft met bijvoorbeeld een ziekte als Parkinson of Diabetes, vraagt revalidatie om extra kennis en kunde. Kennis en kunde waar we in Flevoburen over beschikken. Flevoburen is gevestigd in een vleugel van het Flevoziekenhuis en telt 50 bedden.


Wat is onze missie:

U wilt graag weer zo zelfstandig mogelijk herstellen en de regie over uw leven oppakken. Het is onze missie u daar zo goed mogelijk bij te begeleiden. Daarom leggen we uw revalidatiedoelen en mogelijkheden vast in een behandelplan. Dit vormt de leidraad voor uw revalidatie. Het plan kan gaandeweg worden bijgesteld. Door steeds haalbare doelen vast te stellen blijft u gemotiveerd.

Wat is onze visie:

Bij Flevoburen werken we vanuit de visie ‘Alles is Revalidatie’. Dat betekent dat, náást uw revalidatietherapie, ook uw alledaagse activiteiten worden benut als trainingsmomenten. Van opstaan en naar bed gaan en alles daar tussenin zoals wassen, aankleden en brood smeren. Al deze activiteiten voert u zo zelfstandig mogelijk uit. Waar nodig begeleiden onze verzorgenden en verpleegkundigen u daarbij. De revalidatieperiode is dus intensief. Zo mogelijk beginnen we op uw opnamedag al met de revalidatie. Op die manier kunt u uw vertrouwde leven weer zo snel als mogelijk hervatten.

Behandellocatie

Aan huis

Poliklinisch

> 80% keert naar huis terug

Ja

Revalidatiegroepen

Amputatie

Cva

Electieve orthopedie

Overige aandoeningen

Trauma

Adres en contact