Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Tijdens uw verblijf op de Geriatrische Revalidatie revalideert u onder deskundige begeleiding en wordt u gestimuleerd om zoveel mogelijk zelfstandig te oefenen, zodat u zo spoedig mogelijk kan terugkeren naar uw eigen woonsituatie. Mocht terugkeer naar huis onverhoopt niet mogelijk zijn, dan wordt in overleg met u en uw familie een ander traject ingezet.

Wat is onze visie:

Welkom bij de Geriatrische Revalidatie in Meerstate van ViVa! Zorggroep. We beseffen hoe ingrijpend uw tijdelijk verblijf bij de Geriatrische Revalidatie kan zijn. En ook hoe groot uw behoefte is om de baas te blijven over uw eigen leven. Daarom gaan wij er samen met u voor zorgen dat u zoveel mogelijk kunt blijven leven zoals u dat wilt.

Behandellocatie

Aan huis

Poliklinisch

> 80% keert naar huis terug

Nee

Revalidatiegroepen

Amputatie

Cva

Electieve orthopedie

Overige aandoeningen

Trauma

Verzekeraars

Achmea

CZ

DSW

ENO

ONVZ

VGZ

Zorg en Zekerheid

Adres en contact