Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Revalidatie binnen de Beukenhof biedt specialistische revalidatie met persoonlijke begeleiding vanuit de thuissituatie of bij ons in het verpleeghuis. Tijdens het revalidatietraject leert u weer het maximale uit het leven en uzelf te halen, zo zelfstandig mogelijk te functioneren en zo goed mogelijk om te gaan met beperkingen. Zelfredzaamheid is steeds het uitgangspunt in ons revalidatieplan.Revalidatie binnen de Beukenhof:

- Praktische revalidatieruimte

- Team van deskundigen

- Zelfredzaamheid stimuleren

- Op krachten komen

- Moderne, uitnodigende voorzieningen

- Welzijn en comfort staan vooropRevalideren na een operatie, ernstige vermoeidheid of een infarct betekent uw spieren en gewrichten soepel en sterk maken, aan uw conditie werken, maar ook vertrouwen in uzelf terugvinden.Het zorg- en revalidatieteam bestaat uit verzorgenden en verschillende behandelaars, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en een psycholoog. Het behandelteam wordt gecoördineerd door de specialist ouderengeneeskunde. Op basis van uw revalidatieplan bekijkt het team welke therapeuten bij uw behandeling worden betrokken.Revalidatieplan

Bij aanvang van uw verblijf wordt er samen met u een revalidatieplan opgesteld. Dit wordt gedurende uw revalidatie regelmatig met u besproken. Sluit het revalidatieplan bijvoorbeeld nog voldoende aan op uw revalidatiedoelen? Is er verbetering mogelijk in de onderlinge afstemming? Dit zijn onderwerpen die tijdens zo’n gesprek aan de orde kunnen komen. Uw eerste contactpersoon kan hier desgewenst altijd bij aanwezig zijn.Voor wie

Voor jong en oud die vanuit een thuissituatie willen revalideren, of bij ons in het verpleeghuis op krachten willen komen. Na een zware operatie, een levensbedreigende ziekte, ernstige hartproblemen, een cva of ernstige vermoeidheid.


Wat is onze missie:

Liefdevol en samen met anderen willen we ouderen en kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben, helpen bij het vervullen van hun wensen. Uitgangspunt is dat de cliënt (of familie) zelf de zorg kiest waar hij of zij behoefte aan heeft.

Wat is onze visie:

Inovum onderscheidt zich, zoals de naam al zegt, door vooruit te streven, zichzelf steeds te verbeteren en aan te passen. Daar zijn we goed in. Onze kernwaarden zijn eigen regie, liefdevol en samen.
Eigen regie,
omdat we geloven dat ieder mens, ook binnen de beperkingen die hij of zij heeft, de eigen regie heeft.
Liefdevol,
omdat onze medewerkers vanuit hun hart kiezen voor de zorg! Zorg met aandacht, die integer en persoonlijk is en het welbevinden van de cliënt voorop stelt.
Samen,
omdat we met alle disciplines en vrijwilligers samen werken met de cliënt, zijn familie en mantelzorgers. Waar nodig en nuttig werken we actief samen met andere organisaties.

Behandellocatie

Aan huis

Poliklinisch

> 80% keert naar huis terug

Ja

Revalidatiegroepen

Amputatie

Cva

Electieve orthopedie

Overige aandoeningen

Trauma

Adres en contact