Terug
Direct contact opnemen

Wat is onze visie:

Onze ambitie is het bieden van de beste ondersteuning dicht bij de klant. Dat doen we met oog voor wat iemand zelf nog wil en kan.

Onze klanten zijn mensen die te maken krijgen met verlies aan vaardigheden en lichamelijk functioneren. Met aandacht voor hun eigen leefstijl sluiten wij aan bij persoonlijke ondersteuningswensen. Dat doen we vanuit respect voor eigenheid en persoonlijke kracht. Met waarde voor elkaar en interesse in ieders cultuur.

Het vakmanschap dat wij inzetten, komt voort uit etenschappelijke onderbouwing én samen leren. Als lerende organisatie willen wij onze professionals inspireren om zich permanent te ontwikkelen. Daarbij geloven wij in een krachtenbundeling van vrijwilligers en collega’s uit verschillende generaties.

Deze krachten versterken we niet alleen binnen onze teams. Ook daarbuiten werken we nauw samen met anderen. Zo bouwen we samen aan een gezonde organisatie en continuïteit van ondersteuning en behandeling voor onze klanten.

Behandellocatie

Aan huis

Poliklinisch

> 80% keert naar huis terug

Nee

Verzekeraars

ASR

Achmea

Aevitae

Amersfoortse

AnderZorg

Avéro Achmea

Azivo

Besured

Bewuzt

CZ

DSW

De Friesland Zorgverzekeraar

Delta Lloyd

Ditzo

HEMA

IZA

IZZ

Interpolis

Menzis

National Academic

OHRA

ONVZ

OZF Achmea

PMA zorgverzekering

PNOzorg

Promovendum

Salland

Stad Holland

Univé

Univé Zekur

Univé Zorgsaam

VGZ

VvAA

Zilveren Kruis Achmea

Zorg en Zekerheid

Zorgverzekeraar UMC

Adres en contact