Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

In het Centrum voor geriatrische revalidatie van RSZK verblijven senioren die, na een opname in een ziekenhuis, revalidatie nodig hebben. Bijvoorbeeld na een heupoperatie, na het doormaken van een herseninfarct of na behandeling van kanker. Revalideren in het Centrum voor geriatrische revalidatie van RSZK is gericht op uw toekomst. U staat centraal. Afhankelijk van uw ziekte of beperking komt u in aanmerking voor een kortdurende, intensieve revalidatie of de reguliere revalidatie.           

Het Centrum voor geriatrische revalidatie van RSZK is gelokaliseerd in Veldhoven en Bladel. Wij stellen samen met u uw behandelplan op waarin de doelen omschreven staan die nodig zijn om veilig zelfstandig thuis te kunnen wonen. Hiermee sluiten we aan bij de professionele behandelprogramma's, richtlijnen en de meest recente wetenschappelijke inzichten.                          

Ons team van experts bestaat uit zorgmedewerkers, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen, een wondverpleegkundige, verpleegkundig specialist, specialist ouderengeneeskunde/ kaderarts GRZ.In het Centrum voor geriatrische revalidatie van RSZK revalideert u binnen een therapeutisch klimaat. Dit houdt in dat er een sfeer heerst die positief werkt op uw herstel.

Wij ondersteunen u maximaal voor een optimaal hersel. Naast de individuele en groepstherapieën wordt u uitgedaags en gestimuleerd om ook in dagdagelijkse momemten te oefenen met functionele vaardigheden (taakgericht trainen). Uw naasten en familie worden meegenomen en begeleid in dit proces, zodat u ook met hen kunt oefenen.

Het revalidatieprogramma hoeft niet afgerond te zijn als u naar huis gaat. Al tijdens uw verblijf bekijken we samen wat u nodig heeft om zo snel mogelijk naar huis terug te keren. Mogelijk kunt u wel naar huis na ontslag uit het Centrum voor geriatrische revalidatie van RSZK, maar moet u nog wel verder revalideren. Wij bieden ambulante revalidatie die is gericht op kortdurende, intensieve behandeling. U komt dan enkele dagdelen naar het Centrum voor geriatrische revalidatie van RSZK komen om verder te werken aan uw herstel. Indien nodig, bieden wij een behandelprogramma aan huis, bijvoorbeeld met fysiotherapie of ergotherapie.


Wat is onze missie:

Kwetsbare ouderen kunnen vertrouwen op onze goede zorg en dienstverlening zodat zij in hun eigen vertrouwde omgeving waardig kunnen leven en sterven

Wat is onze visie:

Elke cliënt is een uniek persoon en bepaalt zelf de richting van zijn/haar leven en de zorg en ondersteuning die daarbij nodig is. Wij doen er alles aan om dat samen met de cliënt, zijn netwerk en onze partners te realiseren. ​

GPS helpt ons om gezamenlijk de weg / route te vinden naar goede zorg en ondersteuning.
GPS staat voor onze kernwaarden: gepassioneerd, persoonlijk en samen.

Behandellocatie

Aan huis

Poliklinisch

> 80% keert naar huis terug

Ja

Revalidatiegroepen

Amputatie

Cva

Electieve orthopedie

Overige aandoeningen

Trauma

Adres en contact