Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Locatie St. Elisabeth biedt een verscheidenheid aan zorg met voor elke bewoner een individuele zorgkamer of appartement. Voor cliënten met dementie zijn er kleinschalige woonvormen waarbij de beleving van wonen centraal staat. Zo nemen de bewoners ieder op basis van eigen mogelijkheden en wensen deel aan de alledaagse (huishoudelijke) activiteiten die kenmerkend zijn in een gezinssituatie. Voor kortdurende revalidatie is er het zorghotel. In het zorghotel vindt intensieve behandeling plaats waarbij de revalidatie zich richt op de zelfstandigheid zoals u deze gewend was te hebben. St. Elisabeth is een centraal ontmoetingspunt voor bewoners en inwoners van Beneden ? Leeuwen. Voor de hoofdingang is er een Jeu de Boulesbaan en een beweegtuin voor jong en oud. In de Plaza speelt de biljartclub, ontmoet men elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee en is er de mogelijkheid een maaltijd te gebruiken. Iedere zaterdagochtend vindt er een Heilige Mis plaats. Wilt u meer weten hoe zorggroep Maas & Waal invulling geeft aan haar visie bekijk dan onze jaarverslagen op onze website. De jaarverslagen geven zowel in beeld als tekst weer vanuit welk standpunt de Zorggroep haar zorgen en diensten verleent.


Wat is onze missie:

Locatie St. Elisabeth maakt onderdeel uit van zorggroep Maas & Waal. Zorggroep Maas & Waal wil kwaliteit toevoegen aan het leven van cliënten en hun naasten door zorg en diensten te bieden die recht doen aan hun individuele behoeften en omstandigheden.

Wat is onze visie:

Voor zorggroep Maas & Waal spreekt het vanzelf dat haar cliënten zo lang en zelfstandig mogelijk het leven willen leiden zoals zij wensen, in hun eigen vertrouwde omgeving.Als dit door ziekte of omstandigheden niet (meer) mogelijk is, kan de cliënt rekenen op steun van de mensen van zorggroep Maas & Waal. De cliënt mag hierbij verwachten:- respect voor zijn/haar waarden, levensstijl, mogelijkheden en beperkingen - zekerheid van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats - nabijheid van betrokken medewerkers en vertrouwde voorzieningen.Wilt u meer weten hoe zorggroep Maas & Waal invulling geeft aan haar visie bekijk dan onze jaarverslagen op onze website waarin we in beeld en met tekst u meenemen in de praktijk van alle dag.

Faciliteiten

Airconditioning

Bibliotheek

Buitenplaats

Cafe

Eigen inrichting

Gebedsruimte

Gelooffaciliteiten

Gratis parkeren

Kapsalon

Kerkdiensten

Koffie corner

Parkeermogelijkheden

Pedicure

Schoonheidssalon

Sportfaciliteiten

Televisie

Televisie op verblijf

Terras of balkon

Was- en linnenverzorging

Maaltijdvoorzieningen

Keuze in tijd warm eten

Keuze plek om te eten

Keuzemenu

Restaurant

Restaurant ook voor bezoeker

Medische voorziening

Dementie alzheimer

Diabetesverpleegkundige

Diëtist

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Geestelijke verzorgers

Hersenletsel

Logopedist

Mondhygiënist

Ouderen geneeskundige

Palliatieve terminalezorg

Parkinson

Psycholoog

Reuma

Omgeving

Centrum

In het centrum

Openbaar vervoer

Parkeermogelijkheid

Rustige omgeving

Winkels

Type zorg

Dagbehandeling

Groepswoningen

Kleinschalig wonen

Overbruggingslocatie

Revalidatiecentrum

Thuiszorg

Verpleeg- en behandelcentrum

Verpleeghuis

Verzorgingshuis

Adres en contact