Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Onder de naam ‘thuis@cleijenborch’ leveren wij zorg in Zorgcentrum Cleijenborch te Colijnsplaat en welzijnsdiensten in Amaliahof te Wissenkerke. Bovendien bieden wij zorg thuis en huishoudelijke hulp/zorg, alarmering en Tafeltje Dekje op heel Noord-Beveland. In ons zorgcentrum verhuren wij bovendien appartementen met zorg.Ons doel is het bieden van een omgeving die zoveel mogelijk aansluit op uw eigen leven, zodat u uw leven op de door u gewenste wijze kunt voortzetten. Wij streven naar een klantgerichte benadering en behandeling: uw mogelijkheden, wensen en behoeften vormen hiervoor te allen tijde het uitgangspunt. Wij staan voor kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarin u als cliënt centraal staat. Dit betekent dat u maximale invloed heeft op uw eigen leven en de zorg en ondersteuning die u daarbij nodig heeft. Wij werken vraaggericht met competente, deskundige medewerkers vanuit kleinschalige teams. Familie en mantelzorg worden actief betrokken bij de zorg- en dienstverlening. U en uw familie weten waar u op kunt rekenen op basis van heldere afspraken die we met elkaar maken. Wij gaan de relatie met u aan vanuit gelijkwaardigheid en gastvrijheid.Wij verrichten onze werkzaamheden op algemene grondslag en maken geen onderscheid naar levensovertuiging of maatschappijbeschouwing.

Wat is onze missie:

Ons doel is het faciliteren van een omgeving die zoveel mogelijk aansluit op het leefmodel van de individuele cliënten, zodat zij hun leven zoveel als mogelijk op de door hen gewenste wijze kunnen voortzetten. Wij streven naar een klantgerichte benadering en behandeling: mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt vormen te allen tijde het uitgangspunt.

Wat is onze visie:

De vraag van de cliënt is het uitgangspunt voor ons werk. De cliënt is de opdrachtgever, die zolang mogelijk de regie over zijn eigen leven voert en de verantwoordelijkheid heeft en neemt voor zijn of haar eigen leven. Vanuit deze visie wordt het belang onderkend van de cliënt en zijn sociale netwerk.Desgewenst ondersteunen wij, in samenspraak met familie en relaties, de cliënt hierbij. Daar zijn professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers bij nodig. SONB wil hen als werkgever graag blijven binden, boeien en stimuleren.Onze kernwaarden zijn: (Gast)Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Verbondenheid(Gast)Vrijheid:               
Iedere cliënt heeft het recht zelf keuzes te maken. Gastvrijheid staat in alle zorg- en dienstverlening voorop. De cliënt voelt zich thuis en wordt op hartelijke en respectvolle wijze benaderd. Gelijkwaardigheid:        
Iedere cliënt wordt met respect voor zijn of haar opvattingen benaderd. Verbondenheid           
Het belang van het sociale netwerk van de cliënt voor zijn welzijn wordt onderkend.  De missie, visie en kernwaarden kunnen worden samengevoegd in een aantal doelstellingen:- Eigen regie door de cliënt staat voorop: we richten ons op de instandhouding of verbetering van het evenwicht tussen de cliënt en zijn sociale netwerk/omgeving;- Leveren van maatwerk op basis van de vraag van de cliënt;- Wij helpen de cliënt op weg naar de juiste zorg;- Cliënten ervaren de betrokkenheid van de medewerkers en de vrijwilligers;- Deskundigheid van de zorgverleners voldoet aan de eisen van deze tijd;- We bieden kwalitatief goede zorg en keuzevrijheid in een aangename omgeving

Faciliteiten

Eigen inrichting

Gratis parkeren

Huisdieren toegestaan

Internet

Internet op verblijf

Kapsalon

Kerkdiensten

Koffie corner

Maaltijdenservice op verblijf

Mogelijkheid inwonend partner

Pedicure

Rokersruimte

Televisie

Televisie op verblijf

Was- en linnenverzorging

Wifi

Wifi op kamer

Winkel

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

Keuze plek om te eten

Keuze vanuit menukaart

Keuzemenu

Maaltijdservice

Medische voorziening

Audiciën

Dementie alzheimer

Diëtist

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Huisarts

Logopedist

Opticien

Ouderen geneeskundige

Omgeving

Parkeermogelijkheid

Rustige omgeving

Woonwijk

Type zorg

Kleinschalig wonen

Overbruggingslocatie

Thuiszorg

Verzorgingshuis

Woonzorgcentrum

Zelfstandig wonen

Adres en contact