Qualiview

Keuze-informatie

Patiënten(-organisaties) willen kwaliteit van zorg en daarmee de beste zorg voor u als consument inzichtelijk hebben. Net als zorgaanbieders, overheid en verzekeraars. Maar wat is de beste zorg? Wie bepaalt wat kwaliteit is? Om dit inzichtelijk te maken, verzamelt en beheert Qualiview verschillende kwaliteitsindicatoren in de zorg. Zo willen wij de kwaliteit van zorg inzichtelijk maken. Ten eerste voor de patiënt, zodat u met de juiste informatie kan kiezen uit de beste zorg die  beschikbaar is. En daarnaast voor iedereen die gebaat is bij onafhankelijke kwaliteitsinformatie.

Zorg vergelijken

Actueel inzicht in uitkomsten en ervaringen van andere patiënten biedt de consument relevante keuze-informatie. Wij verzamelen, verwerken en beheren op een veilige manier de ervaringen van ruim 1.000.000 patiënten. Deze informatie geeft actueel verbeterinzicht aan uw zorgverlener en vormt de basis voor voorlichting naar andere consumenten, bijvoorbeeld via vergelijkingssites. Initiatieven als  Kies voor je zorg zijn gebaat bij onafhankelijke kwaliteitsinformatie over de zorg. Qualiview levert hiervoor informatie. En samen met alle andere partijen in Nederland zorgen wij er zo voor dat u keuzevrijheid heeft. "De stem van de patiënt is relevant om samen de zorg te verbeteren"


De 4 thema’s waarop fysiotherapeuten worden beoordeeld zijn:

 1. Informatievoorziening:

  Dit thema bestaat uit vragen over de informatievoorziening aan patiënten. Zoals; Probeerde uw therapeut uw probleem goed te begrijpen? Gaf uw therapeut goede informatie over het vermoedelijke verloop van uw klacht of ziekte? Legde uw therapeut dingen op een begrijpelijke manier uit? En legde uw therapeut u tijdens de behandelingen duidelijk uit wat hij/zij aan het doen was? Dit thema wordt weergegeven op een 4 punt schaal (nooit, soms, meestal, altijd 1-4).

 2. Benadering:

  Dit thema bestaat uit vragen over de informatievoorziening aan patiënten. Zoals; Probeerde uw therapeut uw probleem goed te begrijpen? Gaf uw therapeut goede informatie over het vermoedelijke verloop van uw klacht of ziekte? Legde uw therapeut dingen op een begrijpelijke manier uit? En legde uw therapeut u tijdens de behandelingen duidelijk uit wat hij/zij aan het doen was? Dit thema wordt weergegeven op een 4 punt schaal (nooit, soms, meestal, altijd 1-4).

 3. Participatie en therapietrouw:

  Dit thema bevat vragen m.b.t. (controle van) advies over voorkomen van klachten en thuisoefeningen. Zoals; Werkte uw therapeut samen met u aan het bereiken van de behandeldoelstellingen? Adviseerde uw therapeut u over hoe u nieuwe klachten kon voorkomen? Vroeg uw therapeut hoe uw oefeningen thuis gingen? En; Vroeg uw therapeut wat u had gedaan met zijn/haar adviezen? Dit thema wordt weergegeven op een 4 punt schaal (nooit, soms, meestal, altijd 1-4).

 4. Verwachtingsmanagement behandelproces:

  Dit thema bevat vragen m.b.t. het verwachtingsmanagement rondom het behandelproces. Voorbeeldvragen zijn: Werden de resultaten van het fysiotherapeutisch behandelen met u besproken? In hoeverre komt het resultaat van de behandelingen (tot nu toe) overeen met uw verwachtingen? Gaf de therapeut goede informatie over de duur van de behandelperiode? Komt de duur van de behandelperiode (tot nu toe) overeen met uw verwachting? Dit thema wordt weergegeven op een 4 punt schaal (niet, enigszins, grotendeels, volledig 1-4).

Meer informatie over Qualiview voor fysiotherapeuten.