Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

De ligging midden in het centrum van 's Hertogenbosch in nabijheid van alle
voorzieningen en bruisend stadscentrum. Mix van intramurale (70 appartementen) en extramurale zorg (130 appartementen) onder één dak.

Wat is onze visie:

Wanneer u niet langer thuis kunt wonen omdat u verzorging nodig heeft, is dat vaak al vervelend genoeg. Juist dan is het belangrijk dat u in een omgeving terechtkomt waar u zich zo ‘thuis’ mogelijk voelt. De Van Neynselgroep spant zich in om juist dit voor u te realiseren: een prettige woonomgeving met ondersteuning, begeleiding en behandeling zoals u dat wenst.

Wij hebben onszelf als doel gesteld om te luisteren naar de wensen en behoeften van onze cliënt en nemen deze als uitgangspunt bij het samenstellen van uw zorgarrangement.

U vormt steeds het uitgangspunt van waaruit WIJ zorg en diensten verlenen. Samen met uw familie en mantelzorgers willen wij ervoor zorgen, dat u uw leven zoveel mogelijk volgens uw eigen voorkeur, wensen en mogelijkheden kunt blijven leven. U heeft daarom invloed op de zorg en diensten die u ontvangt en daarmee ook op de kwaliteit van uw leven of functioneren. Op basis van gelijkwaardigheid maken wij samen met u afspraken over te verlenen zorg en diensten.

Keurmerken

Faciliteiten

Bibliotheek

Cafe

Eigen inrichting

Huisdieren toegestaan

Internet

Internet op verblijf

Logeerruimte

Mogelijkheid inwonend partner

Terras of balkon

Maaltijdvoorzieningen

Dieetmaaltijden

Keuzemenu

Restaurant

Restaurant ook voor bezoeker

Medische voorziening

Diƫtist

Ergotherapeut

Fysiotherapie

Ouderen geneeskundige

Psycholoog

Omgeving

Bos of park

Centrum

Openbaar vervoer

Vlakbij hotel

Winkels

Type zorg

Aanleunwoningen

Woonzorgcentrum

Verzekeraars

Achmea

Aevitae

Amersfoortse

AnderZorg

De Friesland Zorgverzekeraar

Meer over deze locatie:

Aantal plaatsen algemeen:

70

Aantal plaatsen langdurig verblijf:

70

Aantal plaatsen palliatieve verblijf:

0

Aantal plaatsen revalidatiezorg:

0

Aantal plaatsen tijdelijke opname:

0

Identiteit / geloof:

Algemeen

Leefstijl:

Respect voor privacy, Respect voor individu, Als goede buren samenleven

Soort zorg:

Langdurig verblijf

Vrijwilligersinzet:

Aanbod Antonivan wekelijks terugkerende activiteiten en aanvullend speciaal
activiteitenprogramma veelal met inzet van vrijwilligers. Desgewenst kunnen
bewoners zich ook aanmelden als vrijwilliger.

Woonvoorziening:

App. echtpaar/partner

Adres en contact