Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Zij aan zij elkaar bijstaan in het zorgproces

Samen optrekken als cliënt en medewerker en als collega's onderling, zij aan zij het pad aflopen, elkaar inspirerend ontmoeten en elkaar bijstaan in het gehele zorgproces. Zodat het verblijf door cliënt en familie, als betekenisvol wordt ervaren. Dat is wat wij zingevingsgericht werken noemen: zinvol voor de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd en zingevend voor ons als medewerkers.

http://www.zingevingsgerichtwerken.nl/content/

Wat is onze visie:

De Protestantse Zorggroep Crabbehoff gaat ervan uit dat elk mens het leven moet kunnen leiden dat voor hem of haar wenselijk is. Wanneer dit (deels) onmogelijk wordt, door ziekte of ouderdom, ondersteunen wij mensen bij het zo optimaal mogelijk benutten van hun restmogelijkheden met als primair doel: het behouden of uitbreiden van een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënt in alle levensfasen zoveel mogelijk zelf de regie over zijn of haar leven behoudt.  
In onze visie op zorg staat de levenskwaliteit van de cliënt centraal. Omdat we beseffen dat het begrip ‘kwaliteit van leven' voor elk mens anders is, is onze zorg en dienstverlening primair gericht op datgene wat de cliënt als meest belangrijk ervaart. We stimuleren mensen invulling te geven aan hun persoonlijke wensen en verlangens en passen onze zorg daar zoveel mogelijk op aan.   Naast levenskwaliteit staan in onze zorgvisie ook respect en aandacht centraal. Medewerkers van Zorggroep Crabbehoff luisteren naar de zorgbehoeften van cliënten, zijn betrokken en tonen medeleven en oprechte belangstelling. Dat we deze waarden erg belangrijk vinden, blijkt uit de beeltenis in ons logo dat refereert aan het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Aan dit bijbelse verhaal, waarin alles draait om omzien naar de ander - ongeacht zijn of haar geloof of afkomst - ontleent onze organisatie haar inspiratie en identiteit. De drietrap van deze gelijkenis Zien - Bewogen worden - In beweging komen kenmerkt onze werkwijze: we kijken en luisteren met compassie naar de zorgvraag van onze cliënten, bieden hen passende hulp en beschouwen hun ervaringen als een belangrijke bron van inspiratie en informatie om verder te bouwen aan onze dienstverlening van wonen, welzijn en zorg.     Om onze visie gestalte te geven, werkt de Protestantse Zorggroep Crabbehoff vanuit een bedrijfsmatig ingerichte organisatie waarin deskundige en gemotiveerde medewerkers een kernrol vervullen.

De Protestantse Zorggroep Crabbehoff staat midden in de maatschappij en reageert alert op relevante ontwikkelingen die zich voordoen. Daar waar het mogelijk en nodig is, werken we constructief samen met partners in de zorg-, hulp- en dienstverlening.

Aangesloten bij

Keurmerken

Faciliteiten

Eigen inrichting

Huisdieren toegestaan

Internet

Kapsalon

Logeerruimte

Mogelijkheid inwonend partner

Pedicure

Rokersruimte

Schoonheidssalon

Terras of balkon

Winkel

Maaltijdvoorzieningen

Restaurant

Medische voorziening

Fysiotherapie

Huisarts

Ouderen geneeskundige

Omgeving

Bos of park

Openbaar vervoer

Parkeermogelijkheid

Rustige omgeving

Woonwijk

Type zorg

Woonzorgcentrum

Verzekeraars

Achmea

Aevitae

Amersfoortse

AnderZorg

ASR

Avéro Achmea

Azivo

AZVZ

Besured

Bewuzt

C4Me

CZ

CZdirect

De Friesland Zorgverzekeraar

De Goudse

Delta Lloyd

Ditzo

DSW

Energiek

ENO

FBTO

HEMA

Hollandzorg

IAK

Ik! zorgverzekering

Interpolis

IZA

IZA Cura

IZZ

Kiemer

Menzis

National Academic

Nedasco

OHRA

ONVZ

OZF Achmea

Plus

PMA zorgverzekering

PNOzorg

Pro Life

Promovendum

PZP

Salland

Select & GO

Stad Holland

TakeCareNow!

Turien & Co

UnitedConsumers

Univé

Univé Zekur

Univé Zorgsaam

VGZ

VvAA

YouCare

Zilveren Kruis Achmea

Zorg en Zekerheid

Zorgverzekeraar UMC

Meer over deze locatie:

Aantal plaatsen algemeen:

112

Aantal plaatsen langdurig verblijf:

110

Aantal plaatsen palliatieve verblijf:

0

Aantal plaatsen revalidatiezorg:

0

Aantal plaatsen tijdelijke opname:

2

Cursussen:

Bewegen

Identiteit / geloof:

Algemeen Christelijk

Leefstijl:

Betrokken, Huiselijk, Respect voor privacy, Respect voor individu, Betrokken

Soort zorg:

Langdurig verblijf, Tijdelijke opname

Vrijwilligersinzet:

In ons verzorgingshuis werken veel vrijwilligers die meehelpen met koffie schenken, maaltijden rond brengen, meehelpen tijdens kerkdienst en het verzorgen van uitstapjes.

Woonvoorziening:

1-prs kmr eigen badkamer, 1-prs appartement, App. echtpaar/partner

Adres en contact