Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

NewCare4you is opgericht door een zeer ervaren Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige & Maatschappelijk Werker. De hulpverlener van NewCare4You heeft meer dan 20 jaar bij het Erasmus MC gewerkt als teamverpleegkundige, op diverse verpleegafdelingen.

Zij heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het vak als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en oefent het beroep dan ook met veel deskundigheid en passie uit. Zij heeft haar ervaring onder andere opgedaan bij het RIAGG Rijnmond. De oprichtster, Rinia Pinas, is gediplomeerd als:

- Maatschappelijk Werker (Bachelor)
- Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (Post HBO)
- A en B gediplomeerd verpleegkundige

NewCare4You streeft ernaar om met een doelgerichte en praktische aanpak mensen hunzelfstandigheid in de maatschappij te hervinden.

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige werkt op 1e en 2e lijns niveau.

Wat is onze missie:

NewCare4You verleent op een deskundige, doeltreffende en doelmatige wijze professionele hulp aan jong en oud. Personen met elke culturele achtergrond die bekend zijn met psychiatrische, (ernstige) complexe psychosociale problematiek en of psychogeriatrische stoornissen, nemen wij in zorg. Wij stemmen het hulpverleningsaanbod op individueel niveau af.

Wat is onze visie:

NewCar4You is betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Wij hechten waarde aan onze specifieke, klantgerichte, laagdrempelige en oplossingsgerichte hulpverlening. Wij zijn betrokken bij de ouder wordende mens, jongvolwassenen en jongeren.Wij zijn betrouwbaar in de begeleiding en wij hebben de ambitie om onze zorg voortdurend te verbeteren. Onze begeleiding is gericht op het voorkomen of dragelijk maken van de aandoening. Wij bieden verschillende vormen van ambulante zorg.

NewCare4You vindt het belangrijk dat de client in de thuissituatie persoonlijke begeleiding krijgt. De cliƫnt staat in het begeleidingsproces voor ons centraal.

Adres en contact