Terug
Direct contact opnemen

Wat is onze visie:

Waar wij voor gaan! (visie) 

Wij geloven dat de mens in iedere levensfase waardevol is en willen dit blijvend actief ondersteunen.
Dit doen wij door het bieden van zorg, waarbij iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt als uniek persoon op onze locaties met een eigen gezicht.
Vanuit dit vertrekpunt doen wij de dingen zoals wij ze doen.


Waar wij voor staan! (missie) 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt zorg, welzijn en behandeling aan kwetsbare medemensen met een indicatie voor V&V zorg.
Vanuit onze christelijke grondslag is het de intentie en ambitie om vanuit de identiteit van de cliënt kwaliteit van zorg te bieden.
Cliënten komen tot hun recht en worden erkend in hun uniciteit.
Vanuit het kwaliteitskader en financieel kader zijn onze belangrijkste stakeholders, te weten de cliëntenraden en het zorgkantoor, actief betrokken bij onze activiteiten en ondersteunen zij het principe dat Zonnehuisgroep IJssel-Vecht denkt vanuit mogelijkheden.


Motto 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: waar je er als mens toe doet...

Aangesloten bij

Keurmerken

Bemiddelingshulp

Alfahulp

Ergotherapeut

Fysiotherapeut

Logopedist

Ouderengeneeskunde

Diensten

Alarmopvolging

Klussendienst

Nachtzorg

Oppassen overdag

Opticien aan huis

Ouderenconsulent

Preventie en voorlichting

Was- en stomerijservice

Verpleging en verzorging

Advies instructie en voorlichting

Bieden begeleiding

Bieden huishoudelijkezorg HBH2

Mantelzorgondersteuning

Overbruggingszorg

Transmuralezorg

Ziekte en aandoening

Beroerte CVA

COPD

Dementie alzheimer

Huntington

Adres en contact