Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Zorg Allerlei wil het verschil maken in de zorg.
Zorg Allerlei is.. het verschil in de thuiszorg!

Wat is onze missie:

Zorg Allerlei biedt haar cliënten een optimale service op het gebied van zorg- en dienstverlening. Het uitgangspunt is de cliënt. De organisatie volgt. Alle middelen die Zorg Allerlei ter beschikking staan, worden zoveel mogelijk aangewend voor zorg- en dienstverlening aan cliënten.
Zorg Allerlei is vraag gestuurd ingericht en biedt cliëntgerichte thuiszorg aan, waarbij getracht wordt optimaal flexibel in te spelen op de behoefte van de cliënt. Zorg Allerlei werkt in samenwerking met en afgestemd op andere zorgaanbieders waar de cliënt contact mee heeft.
Zorg Allerlei is vernieuwend en werkt kostprijsgericht. Cliënt- en medewerkers vriendelijkheid maakt dat Zorg Allerlei grote bekendheid heeft kunnen verwerven en aantrekkelijk blijkt voor veel mensen die graag regie over hun leven en werktijden willen blijven voeren.

Wat is onze visie:

Zorg Allerlei biedt vele mogelijkheden voor mensen die willen werken. Flexibiliteit en creativiteit zijn daarbij kernwoorden, niet alleen van de medewerkers maar ook van de organisatie. Daarbij geldt: korte lijnen naar cliënten en medewerkers, gemaakte afspraken nakomen en niet bureaucratisch opstellen als er iets onconventioneels moet worden opgelost.
Zorg Allerlei heeft een sterk innovatief en creatief karakter. Zij onderscheidt zich door vernieuwende projecten op te pakken. Voorbeelden hiervan zijn: Kleinschalig wonen voor dementerende ouderen, werken met zelfstandigen in de thuiszorg, bieden van 24uurszorg, zorgverlening aan terminale cliënten, en inspelen op nieuwe vragen op de markt voor het Persoonlijk Gebonden Budget en de Zorg in Natura.

Bemiddelingshulp

Dagactiviteiten

Diensten

Administratieve hulp

Boodschappenservice

Nachtzorg

Oppassen overdag

Preventie en voorlichting

Verpleging en verzorging

24uurs zorg

Advies instructie en voorlichting

Behandeling individueel

Bieden begeleiding

Bieden huishoudelijkezorg HBH1

Bieden huishoudelijkezorg HBH2

Bieden verpleging

Bieden verzorging

Eigen tijd aangeven

Keuze in medewerker

Mantelzorgondersteuning

PGB icm extra Zorg

PGB inzetbaar

PGB particulier

Palliatieve terminale zorg

Persoonlijke verzorging

Vaste thuiszorgmedewerker

Zorg in natura

Ziekte en aandoening

Beroerte CVA

COPD

Dementie alzheimer

Diabetes

Jong dementerenden

Korsakov

Lichamelijk gehandicapt

Multiple Sclerose

Reuma

Slechthorendheid doofheid

Slechtziendheid

Verstandelijk gehandicapten

Adres en contact