Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

In onze houding en gedrag dragen wij onze kernwaarden uit: deskundigheid, betrokkenheid & betrouwbaarheid.

Zorgfix is vernieuwend, ambitieus en luistert actief naar onze klanten.

We organiseren de zorg en ondersteuning - van preventie tot nazorg. Hierbij staat het naadloos aansluiten van verschillende zorgvormen voorop. We passen ons hierbij zo veel mogelijk aan op de zorgbehoefte van de cliënt. Deze staat immers centraal.

Wat is onze missie:

Zorgfix is vernieuwend, ambitieus en luistert actief naar onze klanten. We organiseren de zorg en ondersteuning - van preventie tot nazorg. Hierbij staat het naadloos aansluiten van verschillende zorgvormen voorop. We passen ons hierbij zo veel mogelijk aan op de zorgbehoefte van de cliënt. Deze staat immers centraal.

Wat is onze visie:

We excelleren in dat wat we doen: het leveren van deskundige zorg in een veilige omgeving conform de professionele standaarden. Zo nodig gaan wij de samenwerking aan met andere partners in de regio om naadloos een op elkaar aansluitende zorglevering te kunnen realiseren voor onze cliënten. Dit doen wij met alle liefde.

We ontvangen mensen in een prettige omgeving of komen bij mensen thuis, om de behoefte aan zorg en ondersteuning in samenspraak in te vullen. Met deze inzet helpen wij onze klanten de regie op hun eigen leven zolang mogelijk te behouden.

Aangesloten bij

Keurmerken

Diensten

Alarmopvolging

Nachtzorg

Preventie en voorlichting

Verpleging en verzorging

24uurs zorg

Advies instructie en voorlichting

Bieden verzorging

Eigen tijd aangeven

Mantelzorgondersteuning

Overbruggingszorg

PGB inzetbaar

PGB particulier

Respijtzorg

Wisselende mensen bieden hulp

Zorg in natura

Ziekte en aandoening

Beroerte CVA

COPD

Dementie alzheimer

Diabetes

Diabetesverpleegkundige

Lichamelijk gehandicapt

Multiple Sclerose

Orthopedische zorg

Parkinson

Reuma

Slechthorendheid doofheid

Slechtziendheid

Verzekeraars

ASR

AZVZ

Aevitae

Amersfoortse

AnderZorg

Azivo

Besured

Bewuzt

CZ

CZdirect

DSW

De Goudse

Delta Lloyd

Ditzo

ENO

HEMA

Hollandzorg

IAK

IZA

IZA Cura

IZZ

Menzis

National Academic

Nationale Nederlanden

Nedasco

OHRA

ONVZ

PNOzorg

PZP

Plus

Promovendum

Salland

Stad Holland

Turien & Co

UnitedConsumers

Univé

Univé Zekur

Univé Zorgsaam

VGZ

VvAA

Zorg en Zekerheid

Zorgverzekeraar UMC

Adres en contact