Terug
Direct contact opnemen

Waarin onderscheiden wij ons:

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als u door ziekte of ouderdom hulp nodig hebt. Familie, buren of vrienden kunnen vaak ondersteunen of hand- en spandiensten voor u verrichten. Maar soms is dat niet genoeg. Als u meer hulp of zorg nodig hebt, bieden wij die u graag in uw eigen, vertrouwde omgeving. Precies op maat, afgestemd op uw behoeften, mogelijkheden en beperkingen. Met Zorg bij u Thuis


Wat is onze missie:

Zorggroep Maas & Waal wil kwaliteit toevoegen aan het leven van cliënten en hun naasten door zorg en service te bieden die beantwoorden aan hun individuele behoeften en omstandigheden. 

Wat is onze visie:

Voor zorggroep Maas & Waal spreekt het vanzelf dat haar cliënten zo lang en zelfstandig mogelijk het leven willen leiden zoals zij wensen, in hun eigen vertrouwde omgeving.
Als dit door ziekte of omstandigheden niet (meer) mogelijk is, kan de cliënt rekenen op steun van de mensen van zorggroep Maas & Waal. De cliënt mag hierbij verwachten:
- respect voor zijn/haar waarden, levensstijl, mogelijkheden en beperkingen
- zekerheid van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats
- nabijheid van betrokken medewerkers en vertrouwde voorzieningen. 

Aangesloten bij

Keurmerken

Bemiddelingshulp

Dagactiviteiten

Ergotherapeut

Fysiotherapeut

Logopedist

Maatschappelijkwerker

Ouderengeneeskunde

Diensten

Alarmopvolging

Boodschappenservice

Maaltijdservice

Preventie en voorlichting

Verpleging en verzorging

24uurs zorg

Advies instructie en voorlichting

Behandeling individueel

Bieden begeleiding

Bieden huishoudelijkezorg HBH1

Bieden huishoudelijkezorg HBH2

Bieden verpleging

Bieden verzorging

Eigen tijd aangeven

Mantelzorgondersteuning

Overbruggingszorg

Palliatieve terminale zorg

Persoonlijke verzorging

Ziekte en aandoening

Beroerte CVA

COPD

Dementie alzheimer

Diabetes

Diabetesverpleegkundige

Huntington

Jong dementerenden

Korsakov

Lichamelijk gehandicapt

Multiple Sclerose

Orthopedische zorg

Parkinson

Reuma

Slechthorendheid doofheid

Slechtziendheid

Adres en contact